Fraktpriser spelar en stor roll i skapandet av kostnadseffektiva och lönsamma transportkedjor. Det finns många aspekter av flygfrakt, båtfrakt och lastbilsfrakt som påverkar priset och som är viktiga att ha med i fraktberäkningen av totalkostnaden. Läs vidare så förklarar vi på TKL Logistics hur du utför fraktberäkning och vad du bör ha i åtanke när du väljer fraktmetod.

Hur beräknar jag fraktpriser?

Att få en tydlig överblick över fraktpriserna är en viktig del i att skapa kostnadseffektiva logistikflöden. Prisbilden kan vara svår att estimera och påverkas av många olika aspekter – som valet av fraktmetod, transportsträcka och godsets volym. När du ska välja mellan flygfrakt, båtfrakt och lastbilsfrakt är det därför viktigt att du är medveten om hur du utför fraktberäkning av de olika fraktpriserna för att kunna avgöra vilken transportlösning som är rätt för din verksamhet.

Flygfrakt

Att transportera gods via flyg är den absolut snabbaste fraktmetoden, men alla flygplan har en begränsad kapacitet när det kommer till lastens vikt. Fraktkostnaden för flygfrakt beräknas därför utifrån godsets så kallade volymetriska vikt, som du enkelt kan utföra en fraktberäkning på genom att multiplicera volymen med en viktfaktor. Om ditt gods har en volym på 0,5 kubikmeter och en viktfaktor på 167 kg per kubikmeter har godset en volymetrisk vikt på 83,5 kilo.

Flygfrakt har ett rykte av att vara ett dyrt transportalternativ, men så är inte alltid fallet. Om ditt gods är litet till storleken och har en låg vikt kan det i många fall vara en av de billigare fraktmetoderna. Det är med andra ord viktigt att alltid se till godsets volymetriska vikt när du utför en fraktberäkning och jämför fraktpriser för att utvärdera flygfrakt som ett transportalternativ.

Båtfrakt

Sjöfrakt, också kallat båtfrakt, är ett attraktivt alternativ för företag som importerar stora volymer gods som ska fraktas långa vägar. Godset fraktas i containrar och fraktkostnaderna för båtfrakt baseras, till skillnad från flygfrakt, på godsets volym. Du kan välja om du vill utföra en fraktbokning för en hel container (FCL – Full Container Load) eller dela på lastutrymmet med andra importerande företag (LCL – Less than Container Load). För att hitta det mest prisvärda alternativet för just ditt gods är det därför viktigt att jämföra fraktpriser baserat på totalkostnaden med kostnaden per kubikmeter innan du gör din fraktbokning mellan FCL och LCL.

Lastbilsfrakt

Lastbilsfrakt är det vanligaste transportsättet inom Europa men är även ett attraktivt alternativ för importerande företag som behöver frakta gods från Kina. Även här baseras fraktkostnaden på ditt gods volym och du bör jämföra fraktpriser utifrån totalkostnaden innan du utför din fraktbokning för FTL (Full Truckload) eller LTL (Less than Truckload).

När du fraktar gods med lastbil påverkas även fraktkostnaden beroende på om transporten går mellan två EU-länder eller inte. Om vägtransporten sker inom EU kan du räkna med ett totalpris för din frakt, men om godset ska transporteras in eller ut ur EU får du istället ett pris för frakten, ett pris för exportklarering och ett pris för importklarering. För att erhålla korrekta fraktberäkningar av fraktkostnaden för din lastbilsfrakt behöver du därför ta både godsets volym och den aktuella rutten i beaktning.

Se aktuella kostnader i TKL Kundportal

Oavsett val av fraktmetod tillkommer kostnader för exempelvis tullklarering, avlastning och godshantering vid ursprungsorten. Prisbilden styrs till vissa delar av lokala marknader och kan därför vara svår att estimera i förväg. I vår plattform TKL Kundportal kan du direkt se och jämföra fraktpriser för den totala fraktkostnaden för dina transporter för att skapa effektiva och lönsamma varuflöden. Du kan dessutom utföra fraktbokningar direkt i plattformen och följa dina leveranser i realtid hela vägen från punkt A till punkt B.

Vill du också ta del av en digital och enkel logistikhantering? Som kund till oss får du alltid tillgång till vår innovativa plattform TKL Kundportal – utvecklad för att förenkla och effektivisera våra kunders dagliga logistikarbete. Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa just din verksamhet.