Covid-19

Här kan du hålla dig uppdaterad om hur Covid-19 påverkar dig och ditt företags dagliga logistikarbete.

Tillfälliga pristillägg från kurirer p.g.a. coronaviruset

Till följd av coronaviruset och dess konsekvenser för den globala transportsektorn har våra leverantörer av

Corona – Transportstatus i olika delar av världen

Italien har som vi meddelade tidigare i veckan stängt ned verksamheter som inte har centrala

Stoppad godstrafik i Italien

Italien, som drabbats hårt av coronaviruset, stänger ned ej samhällsviktiga företag. Det innebär att verksamheten

Kostnadsförändringar i Europa p.g.a. coronaviruset

Våra godstransporter fungerar fortfarande som de ska, dock har internationella åtgärder relaterade till coronaviruset nu

Landsgränser är inte stängda för godstransporter

Då det rapporteras om fler och fler länder som stänger sina gränser vill vi förtydliga

Uppdatering om coronavirusets effekt på transporter

Spridningen av coronaviruset har minskat i Kina men ökar i Europa. Våra transporter fortlöper som

Coronaviruset – uppdatering

Coronaviruset fortsätter att sprida sig och det är fortfarande oroligt i Kina i väntan på

Förlängt uppehåll i Kina | Strejk i Finland

Coronaviruset Flertalet av de kinesiska provinserna har förlängt ledigheterna t.o.m. den 10 februari och Hubeiprovinsen

Coronaviruset

I ett försök att få stopp på spridningen av Coronaviruset förlängs ledigheten i samband med