1987 blev Patrik erbjuden sitt första jobb inom spedition och började arbeta med lastbilstransporter inom Europa. I dag är han en uppskattad medarbetare här på TKL Logistics. Läs när Patrik berättar om sin resa genom logistikens värld. Vad som förändrats och vad som fortsätter vara lika viktigt – nästan fyra decennier senare.

Spindeln i nätet

Genom åren har Patrik haft olika roller inom spedition samt rederi- och hamnverksamhet, i både Sverige och Hong Kong. Under sina sju år med oss på TKL Logistics har han verkat som en “spindel i nätet”. Förutom att arbeta med att optimera kundernas logistikflöden ansvarar han för våra sjöfrakter, i allt från inköp hos rederier till kontakt med transportörer och terminaler.

En av Patriks arbetsuppgifter är att analysera omvärldsfaktorer som styr branschen, som till exempel fraktnivåer och övriga händelser i världen som påverkar det globala logistikflödet. Med uppdaterad och relevant information om eventuella störningar i leveranskedjan, kan han uppdatera kunder och övriga aktörer.

Patrik Thulin på TKL Logistics.

Logistikbranschen från 80-talet till idag

Den globala handeln har blivit avsevärt mer komplex jämfört med för 30 år sedan, menar Patrik. Globalisering, en ökad medvetenhet om klimatfrågor och banbrytande digitala innovationer har tillsammans förvandlat spelplanen för internationell handel och transformerat hur vi fraktar varor över gränser. Det här medför krav på en logistik som är effektiv, hållbar och transparent genom hela försörjningskedjan.

Globalisering – en värld utan gränser

En kraftig globalisering och ökad handel mellan länder har lett till att mängden godsvolym som passerar internationella gränser har ökat. En ökad mängd gods fraktas vid varje tillfälle och fartygen har vuxit i storlek för att hantera större volymer. Järnvägen har även byggts ut, både lokalt och globalt.

Hållbarhet – från trend till nödvändighet

För ett antal år sedan sedan betraktades hållbarhetsåtgärder ofta som en form av marknadsföringsstrategi, men idag är de en absolut nödvändighet för konkurrenskraft, menar Patrik. En ökad klimatmedvetenhet har drivit fram betydande förändringar i fraktmetoder, förklarar han. Förnybara alternativ implementeras mer och mer i dagens transportlösningar. Patrik ser en ofrånkomlig trend där kraven på hållbara fraktsätt enbart kommer att öka, och där elektrifierade och multimodala lösningar förväntas efterfrågas i större utsträckning av konsumenter. 

Den här utvecklingen sätter press på logistikföretag att inte bara erbjuda, utan också aktivt förbättra sina hållbara transportalternativ.

En annan hållbarhetsaspekt som Patrik lyfter är vikten av transparens inom transportkedjan. Kraven på exakt data för miljöpåverkan kommer att öka, menar han. I vår kundportal kan du redan se samlad statistik över utsläppen från dina transporter, och vi jobbar ständigt på att förbättra funktionerna. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Digitalisering – krav på tillgänglighet och spårbarhet

Ytterligare en betydande förändring sedan 80-talet är uppkomsten av mobiltelefoner, internet och IT-system som har gjort det enklare att nätverka med kunder och leverantörer över hela världen. Samtidigt är kundkraven idag mer komplexa när det gäller transparens, spårbarhet och kommunikation, menar Patrik. 

– Digitaliseringen har förändrat branschen sedan 80-talet, och kommer fortsätta att omvandla logistiken framåt.

I TKL Portalen kan kunderna redan hantera sina fraktdokument, spåra sina sändningar och själv boka sina transporter online. På frågan om hur portalen kommer att utvecklas framåt svarar Patrik att de ständigt utför uppdateringar efter kundernas feedback. Närmast till hands är en uppdatering som gör det möjligt att använda plattformen på mobil och surfplatta. Patrik ser även positivt på AI:s förmåga att läsa av dokument och analysera data, vilket möjliggör bättre beslutsfattande. Men trots den teknologiska framfarten betonar Patrik vikten av att bevara en mänsklig faktor. 

– I allt vi gör så ska vi aldrig glömma att det är en massa människor bakom, påpekar han. Han lyfter vikten av fortsatta personliga kund- och leverantörsrelationer samt kundsupport, och vikten av att alltid vara tillgänglig för sina kunder, vare sig det är via mail eller telefonsamtal.

Våren 2024 uppdateras TKL Portalen och blir tillgänglig på mobil och surfplatta.

TKL Logistics – en unik aktör med hjärta bakom

Patrik framhäver TKL Logistics position i logistikbranschen med en enkel men kraftfull jämförelse: Vi är ingen stor, global speditör, men vi kan göra samma sak som de kan. Det internationella nätverket med egna kontor i Asien är en viktig faktor, menar han. Som ett familjebolag byggt på starka, personliga relationer och en känsla av samhörighet står företaget stadigt, även i utmanande tider. Snabba beslutsvägar och ett starkt kundfokus gör det möjligt att snabbt och effektivt anpassa arbetssätt och processer, ett måste i en bransch som ständigt förändras. Vi på TKL Logistics vill förenkla våra kunders logistik genom skräddarsydda lösningar, en stark IT-infrastruktur och tillgänglig realtidsdata och support – idag och i framtiden. 


Patriks erfarenheter över fyra decennier kan kallas för en sann resa genom logistikens värld. Genom en omvälvande branschutveckling har han fortsatt att “lägga pussel” och skapa fraktlösningar efter kundens behov. Vill du också veta hur du kan förenkla din transportkedja? Kontakta oss idag.

TKL Portalen Kontakta oss
 +46(0)702-84 25 40
 patrik@tkl.se