Kundportal

TKL Kundportal är vår innovativa plattform där du enkelt kan boka, följa och analysera dina frakter. Här kan du ta del av nyheter om viktiga uppdateringar och få inspiration kring hur kundportalen kan effektivisera din logistikhantering.

Tillsammans gör vi skillnad – miljörapport från TKL Logistics

Idag ser vi ett ökat intresse för att tänka klimatsmart – det gäller både i

Ny funktion i TKL Kundportal – Reports

Som ett led i vår strävan att göra det enkelt för dig att hantera, ha

TKL Logistics lanserar miljösmart funktion för ökad hållbarhet

Vi lever och verkar i allt högre grad i en globaliserad värld där komplexa och

Förbättringar och nya funktioner i TKL Kundportal

Vår vision är att alltid erbjuda de mest kvalitativa transportlösningarna på marknaden, på det mest

Fullständig logistikhantering med TKL Kundportal

Smarta och pålitliga logistik- och transportlösningar är viktiga för att upprätthålla och utveckla stabila varuflöden.

Effektivisera er transport och logistik med TKL kundportal

TKL Kundportal erbjuder smartare lösningar, ökad kontroll och snabbare information för att ni som företag

Fördelar med TKL Kundportal och digital frakthantering

Digitaliseringen av hanteringen av transportflöden rör sig stadigt framåt vilket skapar nya möjligheter för företag

Digitalisera hanteringen av fraktdokument med TKL Kundportal

Digitaliseringens möjligheter ger importerande företag stor potential att skapa mer effektiva arbetsflöden. Med alla fraktdokument

Lansering av TKL Kundportal – All transporthantering i en plattform

Global logistik och leverantörskedjor, som numera snarare kan liknas vid ett komplext nätverk än en