Kundportal

TKL Kundportal är vår innovativa plattform där du enkelt kan boka, följa och analysera dina frakter. Här kan du ta del av nyheter om viktiga uppdateringar och få inspiration kring hur kundportalen kan effektivisera din logistikhantering.