Det är enkelt att minska din miljöpåverkan

Vi hjälper dig att beräkna dina transportutsläpp och minska utsläppen med upp till 100 %. På så sätt bidrar du inte bara till en hållbar värld, utan stärker också ditt varumärke och din konkurrenskraft på en allt mer klimatmedveten marknad.

Samlasta effektivt

Vi ser till att genom kontrollerad och effektiv godshantering samlasta era transporter. Det innebär att olika aktörers gods samlastas för att optimera fyllnadsgraden, så att färre transporter behövs. Genom detta minskar vi fordonsrörelser och därmed utsläpp.

Jämför fraktalternativ

När du bokar dina transporter i TKL Portalen får du direkt upp olika fraktalternativ och kan enkelt välja den med lägst klimatpåverkan.

Analysera och beräkna leveranskedjan

Vi kan ta fram en heltäckande bild av er leveranskedja och skapa en miljöanalys. Där kan ni identifiera hur ni optimerar för mindre klimatpåverkan. Samlar du även alla dina transporter i TKL Portalen kan du med några få knapptryck få ut en miljörapport.

Byt till biobränslen

Transportbranschen är under förnyelse och miljövänliga bränslealternativ används mer och mer. Genom book and claim av sustainable fuel insetting kan du enkelt välja mer hållbara transporter och minska ditt företags klimatavtryck.

En global CO2-utmaning

Transportsektorn spelar en kritisk roll mot en grönare framtid. Utsläpp från transporter behöver minska med 20 % fram till 2030 för att nå Nettonollutsläpp 2050. [1]

8 miljarder ton

Transportsektorn släppte ut nästan 8 miljarder ton CO2 globalt år 2022 [2].

22 procent

Det motsvarar 22 % av de globala utsläppen [3].

Globala CO2-utsläpp från transporter per delsektor i nettonollscenariot, 2000-2030 [3].

[1] International Organization for Standardization, Towards a net-zero logistics sector, 2023
https://www.iso.org/en/contents/news/2023/01/a-net-zero-logistics-sector.html

[2] International Energy Agency, Transport 2023
https://www.iea.org/energy-system/transport

[3] International Energy Agency, CO2 emissions in 2022
https://www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2022

Beräkna dina Emission Scopes

Grunden för en framgångsrik klimatstrategi innebär att noggrant övervaka, allokera och beräkna sina avtryck. Ditt företags utsläpp av växthusgaser kan vara både direkta och indirekta och de delas in i “Emission Scopes”. 

Intresserad av hållbara transportlösningar?

Ta kontroll över din leverantörskedja och upplev en enklare frakthantering med TKL Portalen. Välkommen till logistik som det borde vara.

Kontakta oss
Malvina Sandberg

Marknad/Försäljning

Malvina Sandberg

Marknad/Försäljning

malvina@tkl.se

+46(0)723-07 60 04

Nyheter

Minska din leveranskedjas klimatavtryck – TKL Logistics erbjuder alternativ till fossila bränslen

I takt med att vi står inför en global klimatomställning, blir det allt viktigare att

Från fax till AI – Patrik om logistikens evolution sedan 80-talet

1987 blev Patrik erbjuden sitt första jobb inom spedition och började arbeta med lastbilstransporter inom

Utbildning i CBAM-rapportering

Är ni ett bolag som importerar järn, stål, aluminium, cement eller konstgödning från länder utanför