Inom den tillverkande industrin är logistik och transporter väsentliga komponenter för att upprätthålla ett sömlöst flöde av råvaror och färdiga produkter över hela världen. Varje steg av transportprocessen är kritiskt, vilket gör en översikt av leveranskedjan och exakt spårning avgörande för att kunna planera, genomföra och anpassa verksamheten på ett effektivt sätt. Ett TMS hjälper dig att boka rätt typ av transporter, spåra sändningar enklare och analysera leveranskedjan bättre.

Vad innebär ett TMS för tillverkande industri?

Ett Transport Management System (TMS) representerar navet i en effektiv leveranskedja för tillverkningsföretag. Det är en digital plattform som integrerar och koordinerar olika aspekter av transportprocessen. 

Alltför ofta hanteras stora delar av leveranskedjan manuellt eller via mejl. Det är även vanligt att man använder sig av flera olika transportörer, och därmed har fler kontaktytor att hålla reda på för att få tag på den information du behöver för att planera verksamheten. Genom att sammanfoga bokning, spårning och analytiska funktioner, möjliggör TMS en mer detaljerad och exakt översikt över transportflödet.

Fördelar med ett TMS för tillverkande industri

Att införa ett TMS ger en mängd konkreta och positiva fördelar:

  • Ökad effektivitet: Genom att optimera bokning, effektivisera dokumenthantering och förbättra kommunikationen med transportörer eliminerar ett TMS onödiga flaskhalsar och förbättrar tidsanvändningen avsevärt. Genom en effektivare resursanvändning minimeras väntetider och fördröjningar, vilket i sin tur möjliggör en smidigare produktion och distribution.
  • Lägre transportkostnader: Vissa TMS kan jämföra olika transportörer och fraktsätt för att hitta det mest kostnadseffektiva alternativet för just ditt gods. Genom att boka rätt fraktsätt utifrån storleken på godset och hur det är packat, kan transportkostnaderna minskas betydligt.
  • Bättre insikt i leveranskedjan: Genom att erbjuda detaljerade insikter och analyser av hela leveranskedjan möjliggör ett TMS en mer proaktiv strategi för planering, optimering och genomförande. Det resulterar i minskade frakt- och lagerkostnader, minskad risk för över- eller underlager och möjligheter att förutse och hantera potentiella störningar i leveranskedjan.
Ett TMS gör det lättare att boka transporter, spåra sändningar och förstå leveranskedjan bättre.

Hur fungerar ett TMS?

Ett TMS agerar som en central plattform som sammanför olika delar av transportprocessen. Det är integrerat med transportörer för spårning och smidig bokning, och tillhandahåller dessutom analysmöjligheter som möjliggör en effektiv hantering av transportflödet. Genom realtidsdata och avancerade algoritmer kan det ge insikter och underlag nödvändiga för att fatta snabba och lönsamma beslut.

Viktiga funktioner

  • Enkel bokning av sändningar: Med ett TMS kan du enkelt boka och hantera alla sändningar med flera olika transportörer, oavsett om det är sjö, tåg, flyg eller vägfrakt. Bokningar kan också göras över hela kedjan, från inkommande råvaruleveranser från leverantörer till distribution av färdiga produkter ut till kund.
  • Jämför priser och alternativ mellan transportörer: Ett TMS kan jämföra priser och tjänster från olika transportörer för en specifik leverans. Det här gör det möjligt att välja den mest kostnadseffektiva eller miljövänliga lösningen för varje leverans.
  • En övergripande vy – Control Tower: Samtliga pågående sändningar presenteras i en övergripande vy som möjliggör snabba reaktioner på eventuella förseningar eller förändringar i transportflödet. Det här innebär en ökad kontroll och förmåga att agera proaktivt vid eventuella problem, samtidigt som alla dokument och sändningar samlas på en plats.
  • Rapporter och historik för analys och optimering: Genom att samla in och analysera data, genererar ett TMS detaljerade rapporter och insikter. Det här gör det möjligt för ditt företag att utvärdera och förbättra transportstrategier, minska onödiga kostnader och även minska den totala miljöpåverkan.

Välj rätt TMS-verktyg för tillverkande industri

Transport står för en stor del av den totala logistikkostnaden, samtidigt som det är en vital del av företagets leveranskedja. Att investera i och integrera ett TMS är en kraftfull strategi som stärker konkurrenskraften och kan ge sänkta kostnader, inte bara för frakterna utan framför allt i förbättrad resursanvändning. Med ökad effektivitet, minskade kostnader och förbättrad insikt i leveranskedjan kan ett TMS vara avgörande för framgång inom den tillverkande industrin.

Att välja det mest lämpade TMS-verktyget för en specifik verksamhet kräver en djupgående förståelse för verksamhetens unika behov och krav. Genom att identifiera och definiera specifika mål och utmaningar kan du säkerställa en smidig implementering och maximal utdelning av systemet.

Om du redan använder ett TMS idag, är det väl värt att undersöka vilket värde det skapar. Det kan vara hög tid att se över hur du kan förbättra ditt TMS, men också din support och service från transportörer.

Vi på TKL Logistics har över 30 års erfarenhet inom logistik som speditör för den tillverkande industrin. Med vår kunskap och vårt TMS, TKL Portalen, hjälper vi dig hela vägen. Kontakta oss idag för en demo.

Frakt- och miljöanalys Kontakta oss