Aktuellt

Ta del av senaste nytt och viktiga uppdateringar från TKL Logistics.

Reducerad PSS i mars

Vi har återigen möjlighet att sänka nivåerna för PSS för er last från Asien, denna

Reducerad PSS i februari

Som vi indikerade i vårt senaste kundbrev, så har vi nu möjlighet att sänka nivåerna

Sänkning av PSS

Det är fortfarande oroligt i Röda Havsregionen och rederierna rundar alltjämt Afrika, men vi ser

Uppdaterad PSS

Utmaningarna i Röda Havsregionen fortsätter i oförminskad styrka, det har till och med eskalerat de

Förhöjd PSS

Det turbulenta läget fortsätter och det är tyvärr inte så mycket som tyder på en

Viktig information med anledning av situationen i Röda Havsregionen

Som ni är medvetna om är det en återigen en utmanande situation avseende sjötransporter från

Viktig information om kommande kostnadsökningar från rederierna

Det utmanande läget i Röda Havsregionen innebär bland annat att fartygen behöver ändra sin rutt

Beslut om att inte segla i Röda Havet på grund av säkerhetsrisker

Efter noggrann utvärdering och bedömning av den aktuella säkerhetssituationen i Röda Havet har flertalet rederier

Uppdaterad GRI

För att balansera utbud och efterfrågan från Asien till Europa erfar vi en del så

ETS och dess påverkan på sjöfart, uppdaterad GRI samt MAUT i Tyskland

Utsläpp av växthusgaser avgiftsbeläggs Från 1 januari 2024 kommer sjöfarten att omfattas av EU:s ETS-initiativ