Att förstå kostnaderna för att transportera varor kan vara utmanande. Förutom val av fraktmetod, finns det andra aspekter att ha koll på för att optimera dina fraktkostnader. Läs vidare för att ta del av de faktorer som påverkar priset på dina försändelser, för att hjälpa dig att navigera i fraktvärlden med större säkerhet.

Fraktalternativ

En mycket avgörande faktor som avgör fraktpriset är inledningsvis vilket fraktalternativ du väljer. För längre sträckor med tyngre och större försändelser, är sjöfrakt det billigaste alternativet. Därefter kommer tågfrakt. Flygtransport, som är det snabbaste sättet att transportera varor, är oftast också det dyraste alternativet. Ett undantag gäller dock för små och lätta försändelser, i vilket fall flygfrakt kan vara ett kostnadseffektivt val.

Inom sjöfrakt spelar valet mellan LCL (Less than Container Load) och FCL (Full Container Load) en viktig roll för den totala kostnaden. Med LCL delas containern med andra sändningar, och du betalar endast för den utrymmesandel du använder. Å andra sidan innebär FCL att du bokar en hel container för ditt gods, vilket är ett bra val om du behöver transportera stora volymer.

Leveransvillkor

När du ingår ett avtal om en handel med ett parti varor, är det viktigt att du och den andra parten kommer överens om transportvillkoren. Det valda leveransvillkoret definierar fördelningen av kostnader och ansvar mellan köpare och säljare. Det fastställer också vem som är skyldig att teckna försäkring för varorna under olika stadier av transportprocessen. För detta ändamål används Incoterms (International Commercial Terms), som är internationellt erkända standardregler. De vanligaste leveransvillkoren är:

  • EXW (Ex Works): Säljaren har ansvar för att tillhandahålla varorna vid sin egen anläggning eller fabrik. Därefter ansvarar köparen för kostnader och risker som är förknippade med transporten av varorna till slutdestinationen.
  • DAP (Delivered at Place): Säljaren bär ansvaret för risker och kostnader för transporten fram till leverans vid angiven destination.
  • DDP (Delivered Duty Paid): Säljaren är den ansvarsbärande parten fram till att godset levereras hos mottagaren. Detta betyder att det är säljarens ansvar att täcka samtliga kostnader och risker relaterade till transporten av varorna. Detta inkluderar ansvar för att hantera tullklareringen, både i ursprungslandet och i destinationslandet.
  • FOB (Free On Board): Säljaren ansvarar för transporten till angiven hamn och lasten ombord på fartyget. Från det ögonblicket övergår risken till köparen, som betalar för sjötransporten och vidare transport till slutdestinationen.
  • CIF (Cost, Insurance, and Freight): Ansvar för betalning och försäkring övergår från säljare till köpare när godset nått angiven hamn eller flygplats i mottagarlandet.
  • FCA (Free Carrier): Köparen står för transportkostnaderna och försäkringen från det att godset har överlämnats av säljaren till den avtalade transportören.
Leveransvillkoren avgör vem som bär ansvaret för export- och importklarering.

Skillnaden mellan tull och tullklarering

Många förväxlar ofta begreppen tull och tullklarering. Tull är en skatt eller avgift som påförs av staten vid import eller export av varor. Det är Tullverket som fastställer denna avgift.

Tullklarering å andra sidan, avser processen där du eller din speditör rapporterar och deklarerar de importerade eller exporterade varorna till Tullverket.

Moms

Det finns en distinktion mellan moms på transporttjänsten och moms på de varor som transporteras. För transporter som sker inom EU ska moms betalas för hela transportsträckan.

När det gäller transporter till eller från länder utanför EU, ska moms betalas endast för den del av frakten som utförs inom EU. Det betyder att om du importerar en pall från USA med ett totalt fraktpris på 8 000 kronor, varav 2 000 kronor är lokala kostnader inom EU, blir momsen 500 kronor.

Transportförsäkring

Om du ofta fraktar gods, rekommenderar vi att du överväger att skaffa en egen transportförsäkring genom ett försäkringsbolag. Vi på TKL Logistics kan assistera med att arrangera sådana försäkringar mot en extra avgift.

En försäkring är viktig för att täcka eventuella skador på ditt gods, vilket kan vara avgörande om du behöver ersättning för dessa skador. Försäkringen omfattar även situationer som innebär ett gemensamt haveri. Det är dock viktigt att notera att försäkringen inte täcker kostnader relaterade till förseningar, såsom vite, och ersättning för försenade leveranser ingår inte heller.

Det bör också understrykas att i situationer som krig eller andra katastrofer, som ligger utanför vår kontroll på TKL Logistics, kan våra försäkringar inte alltid garantera täckning för förseningar eller extra kostnader som kan uppkomma till följd av sådana händelser.

Vill du ha hjälp av oss på TKL Logistics att teckna en försäkring, behöver vi varuvärdet för din transport.

Nya utsläppskostnader

Från och med 1 januari 2024 kommer sjöfarten att integreras i EU:s Emission Trading System (ETS), etablerat 2005 för att minska växthusgasutsläpp. Detta system, som gradvis implementeras över tre år, börjar med att inkludera 40 % av CO2-utsläppen 2024, 70 % 2025, och slutligen 100 % 2026. Kostnader för koldioxidutsläpp kommer att avgiftsbeläggas och troligtvis påverka prissättningen för sjöfrakt. Planer finns även att införa ett liknande system för vägtransporter runt 2027-2028.

Smidiga transporter med TKL Logistics

Vi på TKL Logistics finns för att förenkla din logistik. Hos oss får du personlig service med effektiva transportlösningar för dina behov och din budget.

Jämför fraktpriser enkelt i TKL Portalen

Vår kundportal TKL Portalen låter dig jämföra priser för olika fraktmetoder, vilket ger dig möjligheten att optimera dina fraktkostnader och hantera din logistik mer effektivt.

Med tillgång till realtidsinformation dygnet runt kan du följa varje steg av din frakts förlopp och status, samtidigt som du behåller full kontroll över dina fraktdokument och logistikprocesser på en och samma plattform. Och kom ihåg, din personliga kontakt på TKL är alltid bara ett telefonsamtal bort för att stötta och vägleda dig.

Kontakta TKL Logistics idag för att diskutera dina unika fraktbehov och låt oss hjälpa dig att upptäcka logistiklösningar för din budget.

Publicerat: 2024-01-30

Logga in i TKL Portalen Kontakta oss