För att balansera utbud och efterfrågan från Asien till Europa erfar vi en del så kallade “blank sailings” från rederierna just nu. Detta scenario driver upp priserna och vi tvingas därför justera vår GRI (General Rate Increase) från och med ETD 15 december.  

Uppdaterade belopp: USD17w/m (LCL) och USD550/20’ respektive USD850/40’.

Stort tack för er support!

Publicerat: 2023-12-15

Logga in på kundportalen Kontakta oss