Prisökning sjöfrakt från och med 1 november 
På grund av en kraftig obalans i utbud och efterfrågan, framförallt på de större traderna, så ligger sjöfraktsnivåerna på en förhållandevis låg nivå just nu. I ljuset av detta har rederierna därför aviserat en prisökning från och med 1 november i form av en GRI (general rate increase).

Vi bevakar läget och vi får se var det landar till slut, men vi vill på detta sätt flagga för att det eventuellt kan innebära lite högre nivåer jämfört med oktober. Vi återkommer med detaljerad information inom kort.

Höjd vägskatt i Tyskland från och med 1 december
Som tidigare aviserat kommer den tyska vägskatten, så kallad MAUT, att höjas från och med 1 december 2023. 

Nu står det klart att den nuvarande kilometerkostnaden för en EURO 6-dragbil på 19 cent höjs till 34,8 cent, vilket innebär en höjning på 83 %. Avgiften omfattar fordon som väger 7,5 ton eller tyngre och kommer att påverka kostnaden för transporter både till, från och via Tyskland. 

Har ni frågor kring ovanstående eller kring andra ämnen så är ni som alltid välkomna att kontakta oss så löser vi det som ska lösas tillsammans. Stort tack för er värdefulla support!

Publicerat: 2023-10-26

Logga in på kundportalen Kontakta oss