Hoppas att sommaren har varit fin så här långt!

På sjösidan ser vi alltjämt en högre rederikapacitet från Fjärran Östern, vilket ger en sänkning av sjöpriserna. Baserat på ett urval av rederier har vi därför möjlighet att sänka vår PSS (Peak Season Surcharge). Givet snabba skiftningar behöver vi reservera oss för att vi eventuellt behöver gå utanför ramarna och söka alternativa lösningar vilka oftast hamnar på ett högre kostnadsläge jämfört med våra upphandlade fraktnivåer. Vi håller noggrann koll på rederiernas agerande och återkommer så snart vi ser några justeringar.

  • PSS Sjö Import Fjärran Östern: USD141w/m (LCL) och USD3650/20’ och USD6200/40’/HC (fr o m ETD 15 augusti).

Vi upplever fortfarande långa ledtider från Asien och utmaningar i och kring europeiska hamnar. Vi läser att det är utlyst en 8 dagars strejk i Felixstowe med början den 21 augusti. Vi hör och ser att vattennivåerna i Rhen fortsätter att sjunka. Detta är två faktorer som gör att gods behöver söka sig nya vägar med eventuella stopp i transportsystemen som följd.

Våra samarbetspartners på terminal- och åkerisidan, som hanterar våra LCL-sändningar, aviserar ökade administrativa kostnader för hantering av bytespall och vi kommer att bli påförda en kostnad för detta. Fr o m den 15 augusti måste vi dessvärre införa en avgift på SEK25 per bytespall.

Vi ser fram emot en spännande höst tillsammans med våra kunder och tar som vanligt gärna emot era kommentarer, frågor och glada tillrop.

Stort tack för er support!

Publicerat: 2022-08-17

Vår kundportal Kontakta oss