Utsläpp av växthusgaser avgiftsbeläggs

Från 1 januari 2024 kommer sjöfarten att omfattas av EU:s ETS-initiativ (Emission Trading System), ett system introducerat 2005 för att minska utsläppen av växthusgaser. Det här innebär att företag som orsakar koldioxidutsläpp kommer att beskattas i förhållande till hur mycket de släpper ut, vilket skapar ett ekonomiskt incitament för företagen att minska sina utsläpp och därmed sina kostnader. Kvoterna kommer att handlas på en råvarubörs. 

ETS kommer att implementeras gradvis över tre år:

  • Från och med 1 januari 2024 omfattar ETS 40 % av CO2-utsläppen.
  • År 2025 ökar omfattningen till 70 % av utsläppen.
  • År 2026 ska 100 % av bekräftade utsläpp rapporteras och vara avgiftsbelagda.

Regleringen gäller initialt för passagerar- och fraktfartyg med en bruttovikt över 5 000 ton och som trafikerar farleder inom EU. För fartyg med rutter till och från EU omfattas 50 % av utsläppen. Det är troligt att de ökade kostnaderna kommer att reflekteras i prissättningen för sjöfrakt från 2024 och framåt. Vi återkommer med ytterligare information när vi vet mer.

Framtida planer för vägtransporter

Planer finns på att införa ett liknande system för vägtransporter, med en förväntad implementering runt 2027 eller 2028. Vi följer noggrant utvecklingen av initiativet och kommer att tillhandahålla uppdaterad information så snart den blir tillgänglig.

Uppdaterad GRI samt påminnelse om MAUT i Tyskland

Vi får till oss sjöfraktshöjningar från Asien och vi behöver justera priserna motsvarande från och med ETD 231201. Ny GRI (General Rate Increase) lyder USD13w/m för LCL och USD400/20’ respektive USD500/40’.

Vi vill även påminna om den tyska vägskatten (MAUT) höjs från och med 231201. Den nuvarande kilometerkostnaden för en EURO 6-dragbil på 19 cent höjs till 34,8 cent, vilket innebär en höjning på 83 %. Avgiften omfattar initialt fordon som väger 7,5 ton eller tyngre och kommer att påverka kostnaden för transporter både till, från och via Tyskland.

Vi förstår att dessa förändringar kan väcka frågor och vi är här för att hjälpa till. Om du har några funderingar eller behöver ytterligare information, tveka inte på att kontakta oss. Stort tack för er support!

Publicerat: 2023-11-30

Logga in på kundportalen Kontakta oss