Är du intresserad av att frakta ditt gods med hjälp av lastbilstransport? Här förklarar vi på TKL Logistics mer om innebörden av FTL-frakt, även kallat Full Truckload. Du bokar då hela lastutrymmet för ditt gods – ett alternativ som kan vara både kostnadseffektivt och medföra tidsbesparingar. 

Lastbilsfrakt – ett attraktivt fraktalternativ

När du fraktar ditt gods med hjälp av lastbilstransport får du en stor flexibilitet gällande transportsträcka och lastningsplatser, vilket har gjort lastbilsfrakt till ett attraktivt alternativ för importerande företag i Sverige. Det är den vanligaste transportmetoden för gods som ska fraktas inom Europa, men det är även ett populärt val för verksamheter som importerar gods från Kina. 

Två aspekter som har gjort lastbilstransport till att attraktivt fraktalternativ är att det har kortare ledtider än tågfrakt, samt är billigare än flygfrakt. Kostnaden för lastbilsfrakten beror till stora delar på om du bokar FTL- eller LTL-frakt – det vill säga om du bokar hela lastutrymmet eller inte. Här kan du läsa mer om skillnaden på de två olika alternativen, men för dig som ska frakta större volymer gods är FTL-frakt i regel det bästa alternativet.

Vad betyder FTL?

FTL står för Full Truckload och innebär att du bokar hela lastutrymmet för ditt gods. Det här är både praktiskt och kostnadseffektivt om du ska ska frakta stora mängder gods som fyller hela utrymmet. Lastbilstransporten behöver då heller inte göra stopp för av- och omlastningar, vilket i de flesta fall även gör det till det mest tidseffektiva alternativet. Om hinder skulle uppstå på vägen blir det vid FTL-frakt även enkelt att vara flexibel med rutten utan att behöva ta hänsyn till övrigt gods slutdestinationer. 

Att tänka på

Om ditt gods inte är av tillräckligt stora volymer för att fylla hela lastutrymmet kan LTL-frakt, där du delar på lastutrymmet med andra importörer, vara ett mer kostnadseffektivt alternativ. Det är därför viktigt att du jämför de aktuella priserna för just ditt gods, något som du enkelt kan göra i vår kundportal.

Valet mellan LTL och FTL kan även bero på vad det är du ska frakta. Vid lastbilsfrakt av farligt eller känsligt gods kan FTL-frakt vara en nödvändighet oavsett godsets volym, eftersom godset då måste hanteras extra varsamt.

Boka FTL-frakt med TKL Logistics

Vi har lång erfarenhet av lastbilsfrakt världen över och kan tack vare vårt breda kontaktnät alltid erbjuda attraktiva lösningar inom lastbilstransport – oavsett storlek och typ av gods. Som kund hos oss får du även tillgång till TKL Kundportal där du enkelt kan jämföra priser och hantera alla dina fraktbokningar. För att få ut ännu mer av kundportalen kan du även koppla den till ditt eget affärssystem och bli ännu mer effektiv i din logistikhantering. Varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig att boka rätt lastbilstransport för ditt gods. 

Vår kundportal Kontakta oss