ADR på väg – skicka farligt gods från Kina med lastbilsfrakt

Hem

/

Lastbilsfrakt

/

ADR på väg – skicka farligt gods från Kina med lastbilsfrakt

ADR på väg – skicka farligt gods från Kina med lastbilsfrakt

Vit lastbil på väg i solnedgång

Lastbilsfrakt från Kina är populärt med dess korta ledtid och låga kostnad. Detta gäller även vid transport av farligt gods – som är förbjudet att frakta med flyg, och omständigt att frakta med båt. Det råder strikta regler kring transporter av farligt gods, ofta betecknat ADR, som är viktiga att känna till.

Vad är ADR och hur fungerar det?

Farligt gods innebär gods som exempelvis har miljö- eller hälsofarliga egenskaper. Det kan vara allt från radioaktiva, explosiva eller frätande ämnen såsom i batterier – något som många svenska företag importerar från Kina. ADR, ett regelverk inom FN, täcker gemensamma internationella bestämmelser och klassificeringar av farligt gods samt transporten av det. Detta ställer i sin tur viktiga krav vid frakt av godset hos inblandade parter: exportör, transportör och importör.

För att få tillstånd att importera farligt gods, samt minimera risken för kostsamma skador som kan uppstå från felhantering, är det viktigt att godset är:

  • märkt med varningsskyltar enligt ADR som förklarar vad som transporteras
  • paketerat och skyddat på korrekt sätt med certifierat material
  • fraktat i lämplig container, exempelvis en tank- eller kylcontainer

Varför lastbilsfrakt?

Lastbilstransport är ett snabbt och smidigt alternativ för att frakta farligt gods från Kina till Europa. Av säkerhetsskäl används inte flygfrakt. Sjöfrakt används i viss utsträckning men är inte lika enkelt att använda vid transport av farligt gods då processen är mer komplicerad. Det ger lastbilstransport den mest attraktiva ledtiden på ca 12-16 dagar från Kina till Sverige nästan hälften så kort som med tågfrakt. Med kontor på flera platser runtom i Kina ser vi på TKL Logistics till att du tryggt och enkelt kan frakta i enlighet med ADR och de strikta regler som finns.

I vår nya kundportal får du en komplett överblick under hela transporten, samtidigt som du får en personlig kontaktperson hos oss på TKL Logistics som hjälper dig, hela vägen fram.

Har du funderingar kring lastbilsfrakt eller transport av farligt gods? Tveka inte att höra av dig så pratar vi mer.

Kontakta oss Läs mer om lastbilsfrakt Vår kundportal
TKL Logistics