Att frakta godset med lastbil är ett attraktivt alternativ för importerande företag som ska transportera varor från leverantören till Sverige. Valet mellan LTL och FTL påverkar fraktens kostnadseffektivitet och det är viktigt välja rätt fraktmetod utifrån din verksamhets behov och förutsättningar. Här förklarar vi på TKL Logistics skillnaden mellan dessa så att du kan känna dig trygg med din logistiklösning.

Effektiv frakt med lastbil 

Med lastbilsfrakt får du full kontroll över dina leveranser och kan skapa effektiva transportflöden. Det är ett attraktivt val för importerande företag som ska frakta varor från Kina till Sverige eftersom det är snabbare än tågfrakt och billigare än flygfrakt. Tack vare den stora flexibiliteten gällande rutt och lastningsplatser kan du även undvika fördröjningar och skapa viktiga konkurrensfördelar.

När du fraktar ditt gods med lastbil får du välja om du vill frakta FTL eller LTL, ett val som har stor inverkan på både ledtider och fraktkostnader. För att upprätthålla ett kostnadseffektivt varuflöde är det därför viktigt att välja det fraktsätt som bäst matchar dina behov och din verksamhets kapacitet. 

LTL – Less than Truckload

LTL står för Less than Truckload och innebär att du delar på lastutrymmet med andra importörer. Det är ett förmånligt alternativ vid en mindre mängd gods eftersom du även delar på transportkostnaderna med de andra företagen. Då det tillkommer flera stopp och tillhörande omlastningar längs vägen innebär det här alternativet en något längre ledtid än vid FTL-transporter. 

När ska jag boka LTL?

  • När du ska frakta en mindre volym gods som inte är tillräckligt för att fylla en hel lastbil.
  • Om du prioriterar låga kostnader framför korta ledtider.

FTL – Full Truckload

Det andra alternativet när du fraktar med lastbil är FTL (Full Truckload), där du istället bokar hela lastutrymmet. När du transporterar större volymer är det här både ett kostnadseffektivt och praktiskt val, men det kan även vara ett måste om du transporterar känsligt eller farligt gods. En stor fördel med att frakta FTL är att transporten inte behöver göra några omlastningar på vägen. Det ger en snabbare frakthantering med större möjligheter till att vara flexibel om eventuella hinder skulle uppstå på vägen.

När ska jag boka FTL?

  • När du transporterar en större mängd gods som fyller hela lastutrymmet.
  • Om ditt gods är ömtåligt eller klassas som farligt, exempelvis batterier. 
  • När korta ledtider är högt prioriterat.

Boka och jämför dina frakter i TKL Kundportal

I vår kundportal får du full kontroll över din logistik och kan hantera alla dina frakter direkt i plattformen. Jämför pris, boka frakter och följ transporter i realtid hela vägen från din leverantör till godsets slutdestination. Du kan dessutom koppla ditt eget affärssystem mot vårt API för ännu vassare konkurrensfördelar.

Vill du också uppleva en enkel och digital frakthantering med TKL Kundportal? Tveka inte på att kontakta oss. Vi har lång erfarenhet av branschen och kan hjälpa dig att hitta den bästa transportlösningen för just din verksamhet. Välkommen till TKL Logistics!