Att boka en transportlösning med lastbil kan vara förvirrande om man inte är bekant med vad LTL och FTL innebär. Därför har vi på TKL Logistics förklarat begreppen och sammanställt vad du bör tänka på för att välja det alternativ som passar bäst för just ditt företags transportbehov. LTL (Less than Truckload) är ett alternativ som med fördel väljs av företag vars gods inte uppnår tillräcklig volym för att fylla en hel lastbil eller trailer. Vid LTL delar ditt företag lastutrymme, och därmed även transportkostnaderna, med andra företag. LTL är en kostnadseffektiv metod vid lastbilsfrakt och är idealisk för små och medelstora företag med relativt små volymer per sändning. Värt att notera är att en LTL-transport har längre ledtid än en körning där hela lastutrymmet är bokat av dig. Det beror på att det ofta finns flera stopp och tillhörande omlastningar längs vägen vid LTL-körningar. FTL (Full Truckload) innebär att hela lastutrymmet bokas för transporten. Det är det naturliga valet för företag som skickar tillräckligt stora volymer för att på egen hand kunna fylla en lastbil. Det är oftast det mest kostnadseffektiva och praktiska sättet att skicka just stora volymer. Dessutom levereras godset snabbare och det finns större möjligheter till flexibilitet vid eventuella förhinder. Räknat per körning istället för per kubikmeter är det såklart dyrare att boka en hel lastbil. Dock kan FTL-transport vara att föredra även om lasten inte fyller hela utrymmet. Det kan i vissa fall även vara en ren nödvändighet oavsett volym, exempelvis vid transport av farligt eller känsligt gods.

Att välja typ av lastbilstransport

Vilken typ av lastbilstransport som passar ditt företag kan såklart bero på ett stort antal faktorer kopplade till verksamhetens behov och förutsättningar — exempelvis varuflödet från leverantörer och det egna företagets lagerkapacitet. Dom fyra grundläggande och ofta avgörande aspekterna vi råder dig att ta i beaktning i första hand är följande:
  • Godsets volym: kommer din sändning att fylla större delen av lastutrymmet eller endast en liten andel?
  • Budget: vad blir din totalkostnad respektive kostnad per kubikmeter med de olika fraktlösningarna, och är pris eller snabbhet högst prioriterat?
  • Tid: finns det tid för att godset stannar några gånger längs vägen eller är det viktigt att lasten kommer fram snarast möjligt?
  • Farligt eller känsligt gods: är det både tillåtet och lämpligt att samlasta ditt gods?
Om du behöver hjälp när du ska välja transportsätt till ditt företag är du varmt välkommen att kontakta oss på TKL Logistics. Lastbil är det vanligaste transportsättet för frakter inom Europa, och oavsett hur ditt företags transportbehov ser ut kan vi hjälpa dig att hitta den optimala transportlösningen. Vi kör dessutom egen linjetrafik mellan Sverige och Norge. Kontakta oss för att få veta mer!