Att överblicka transport- och logistikflöden, beräkna fraktkostnader och bilda sig en uppfattning om vilket alternativ som är det mest kostnadseffektiva baserat på gods och volym kan kännas som en svår nöt att knäcka. Många ställer sig frågan: vad kostar det egentligen att frakta gods från punkt A till punkt B? Därför passar vi på att lätta lite på oklarheterna kring estimering av prisbild för olika transportalternativ.

Beräkna fraktkostnad – för olika transportalternativ

Hållbarhet, ledtid och kostnad är några aspekter att ta hänsyn till när du ser över olika transportmöjligheter. Oavsett vilket alternativ som tillgodoser dina behov på bästa sätt är det viktigt att du har din transportsträcka och din volym i beaktning när du ska estimera en prisbild. Men det finns en hel del andra saker att tänka på – vi nämner nedan några aspekter att ha i åtanke när du ska beräkna fraktkostnad för respektive transportalternativ.

  • Beräkna sjöfrakt

Om du ska transportera större volymer och vill ha en kostnadseffektiv lösning är sjöfrakt ett vinnande alternativ. Det är ett hållbart transportsätt när du ska transportera gods över långa distanser. Om du ska frakta gods som inte fyller en hel container finns det möjlighet att samlasta – ett alternativ som innebär att du som kund inte behöver betala för en hel container. Kom därför ihåg att jämföra din faktiska totalkostnad med din kostnad per kubikmeter innan du väljer mellan FCL (Full Container Load) och LCL (Less than Container Load). Klicka här för att ta reda på hur mycket varje container rymmer och vilket alternativ som lämpar sig för ditt gods.

  • Beräkna lastbilsfrakt

Lastbilsfrakt är det vanligaste transportsättet inom Europa, men också ett intressant alternativ vid transport av gods från Kina. När du vill beräkna lastbilstransporters priser råder vi dig att ha godsets volym i beaktning för att göra så stora kostnadsbesparingar som möjligt. Priser för lastbilstransport påverkas mycket beroende på om du väljer LTL (Less than Truckload) eller FTL (Full Truckload). LTL är ett alternativ som med fördel nyttjas när godset inte uppnår tillräcklig volym för att fylla en hel lastbil eller trailer. Om du däremot har möjlighet att fylla hela lastutrymmet är FTL troligtvis det mest kostnadseffektiva alternativet för dig. Men vid vägtransport behöver du ha mer än bara godsets volym i beaktning – du behöver även ta hänsyn till om transporten går mellan två EU-länder eller inte. Om du ska frakta gods inom Europa får du i de allra flesta fall ett totalpris för din lastbilstransport. Ska du däremot transportera in och ut ur EU får du i stället ett pris för frakten, ett pris för exportklarering och ett pris för importklarering. Vid estimering av prisbild för lastbilsfrakt är det därför extra viktigt att ha både godsets volym och dess rutt i beaktning.

  • Beräkna flygfrakt

Flygfrakt är det absolut snabbaste sättet att transportera gods över långa sträckor. Men det kan även komma att bli ett av de billigare alternativen när ditt gods är litet och lätt. Detta på grund av att den volymetriska vikten ligger till grund för fraktkostnaden. Den volymetriska vikten räknas ut genom att multiplicera volymen med en viktfaktor – densiteten. Ponera att din försändelse har en volym på 0,5 kubikmeter. Godset har en viktfaktor på 167 kilo per kubikmeter, vilket resulterar i att den volymetriska vikten blir 83.5 kilo, som i sin tur ligger till grund för vad frakten kommer att kosta.

Hur ger TKL sina fraktpriser – och vad ingår i beräkningarna?

Kanske ställer du dig fortfarande frågan: vad kostar det egentligen att frakta gods från punkt A till punkt B? Med vår fraktanalys får du svar, svart på vitt. Vi ser över dina logistik- och transportflöden och illustrerar din prisbild i en tabell, där du enkelt kan se hur mycket pengar du kan spara med en lösning från oss. I vår beräkning ingår vår kompletta helhetslösning – från första analys till leverans fram till din dörr.Som din neutrala partner kan vi hitta den optimala och mest kostnadseffektiva lösningen för just dig. Som befintlig kund kan du sedan enkelt jämföra olika alternativ och boka nya sändningar via vår kundportal.

TKL Kundportal – All transporthantering i en plattform

Vi på TKL Logistics vill ge dig full insyn och kontroll över alla dina frakter – världen över. Med vår kundportal kan du därför få världen att rulla med ett knapptryck. Via ett modernt och användarvänligt gränssnitt bokar du snabbt dina frakter och har full kontroll hela vägen från punkt A till punkt B. Däremellan har du under dygnets alla timmar tillgång till realtidsinformation gällande status för dina frakter.Läs mer eller kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan effektivisera ditt företags transporter. Välkommen till logistik som det borde vara! 

Våra transportsätt Kontakta oss Vår kundportal