Sjö

Vi har samlat svaren på några av de vanligaste frågorna vi får gällande sjöfrakt. Här hittar du också viktiga dokument och annan information som kan vara bra att känna till.

Dokument

Dokument

Dokument som är nödvändiga vid sjötransport är packlista, faktura och original HBL/telex releasad HBL.

Packlista 

Antal kolli, vikt, mått och/eller kubik och en godsbeskrivning. 

Faktura 

En faktura som indikerar värdet på godset är nödvändigt. Ska mottagaren betala för godset behöver ni en kommersiell faktura där summan de ska betala anges. Är det ett prov, en reservdel eller liknande som mottagaren inte ska betala för, så måste ändå ett uppskattat värde anges på en proformafaktura.

Följande information ska finnas med:

 • Varuvärde.
 • Leveransvillkor.
 • Godsbeskrivning.
 • Ursprungsland.
 • Köparen adress och telefonnummer samt och säljarens adress och telefonnummer.
 • VAT-nummer och EORI-nummer.
 • Eventuella export- och/eller importlicensnummer, om godstypen kräver det. 
 • Eventuellt REX-nummer om varan, exportören och exportlandet är berättigad till tullnedsättning. Behöver kombineras med en ursprungsförsäkran.

Original HBL/telex releasad HBL

Dokumentet kan även kallas surrendered HBL eller express HBL. Det här krävs för att vi som speditör ska få lov att leverera godset till mottagaren. Det är viktigt att det står samma säljare och köpare på detta dokument som på fakturan. För att dokumentet ska gälla måste köparen betalat avsändaren för godset och avsändaren ska ha betalat eventuella lokala kostnader till den lokala speditören i avsändarlandet.

En kopia utfärdas i samband med att godset avgår med båten. Ett original HBL måste fysiskt finnas på kontoret hos speditören i mottagarlandet eller som telex på e-post. Vi rekommenderar alltid telex release HBL framför original HBL eftersom det går snabbare och är säkrare att hantera dokument digitalt än via internationell postgång.

Försäkring

Försäkring

Fraktar ni gods regelbundet rekommenderar vi att ni skaffar transportförsäkring med ett eget försäkringsbolag. Vi kan hjälpa till att teckna försäkringar mot en avgift. En försäkring behövs utifall det skulle uppstå skador på ert gods och ni önskar ersättning för detta. Försäkringen täcker också om det skulle bli ett gemensamt haveri. Försäkringar täcker dock inte kostnader som orsakas av förseningar, exempelvis vite, och det går inte heller att få ersättning för försenade transporter.

Vid händelse av krig eller andra katastrofer som vi på TKL Logistics inte kan råda över täcker inte alla våra försäkringar eventuella förseningar och extra kostnader.

Farligt gods

Farligt gods

Vid export och import av farligt gods behöver ni lämna in ett säkerhetsblad (MSDS). 

Alla transportbolag tar inte emot farligt gods och urvalet blir därmed mindre när man letar efter transportalternativ via båt. Det är lättare att hitta plats för FCL-sändningar med farligt gods, jämfört med LCL-sändningar.

Exempel på farligt gods är: batterier, kemikalier och knivar.

Transport

Transport

Sjötransport är i regel det billigaste alternativet men har längst ledtid. Det finns olika fraktalternativ inom sjötransport, beroende på godsets volym, som också påverkar priset. 

 •  FCL, full container load. Ni hyr en hel container som ni fyller med gods. De vanligaste storlekarna är  20’ och 40’.
 • LCL, Less than container load. Ni hyr en del av en container och ert gods samlastas med gods tillhörande andra företag. Detta håller nere era kostnader när ni inte har tillräckligt med gods för att fylla en hel container.

Vid stora volymer över 16 till 18 kubikmeter är det aktuellt med FCL. 

Bokning och leverans

När ert gods är klart i avsändarlandet lägger er leverantör en bokning med vårt lokala kontor eller vår agent i avsändarlandet. Agenten skickar bokningen till oss och vi ger dem instruktioner på hur de ska boka. Från Kina till Sverige ligger transittiden på mellan 40–60 dagar. 

När godset anlänt till Sverige tar det ca två till fyra dagar innan ni kan få en container levererad och ca sju dagar tills ni kan få styckegods levererat. Vi stämmer alltid av leveransdag av containers med er. LCL gods får ni aviserat en till tre dagar innan. Observera att vid leverans till norra Sverige kan det ta något längre tid. 

Saknar ni lastbrygga och behöver att godset levereras med bakgavellift, eller att containern ställs på backen, behöver vi veta detta i god tid före leverans.

Containers

Containers

Det tre mest vanliga typerna av containers är:

 • 20 DC som rymmer ca 33,2 cbm luft och tar upp till 21 000 kg.
 • 40 DC som rymmer ca 67,88 cbm luft och tar upp till 26 000 kg.
 • 40 HQ som rymmer ca 76,34 cbm luft och tar upp till 26 000 kg.

Vid transport av LCL-gods är det alltid säkrast att ha godset på pall eftersom det krävs mindre hantering av godset. Tänk på att inte stapla godset högre än 2,2 meter högt på en pall (inklusive pallens höjd) så att godset garanterat går in i containern. 

Priser

Priser

För att vi ska kunna ta fram en offert till er behöver vi följande information:

 • Leveransvillkor.
 • Adress för upphämtning, om leveransvillkoret är EXW.
 • Adress för leverans.
 • Hamn eller flygplats godset ska avgå ifrån, om leveransvillkoret är FOB.
 • Antal kolli eller pall.
 • Måtten på kartongerna, eller på pallen om godset har lagts på pall.
 • Vikt på godset.
 • Om det är kartonger av olika storlek och vikt, som inte läggs på pall, behöver vi veta hur många kartonger det är av varje vikt och mått.
 • Vad det är för typ av produkt, är det farligt gods behöver vi MSDS redan i detta skede.
 • Önskar ni få pris på försäkring behöver vi även varuvärdet.
Leveransvillkor

Leveransvillkor

Vid förhandlingarna mellan köpare och säljare är det viktigt att även komma överens om vilket leveransvillkor som ska användas vid transporten. Leveransvillkoret bestämmer vem som ska stå för vilka kostnader och vem som har ansvaret, och därmed ska stå för försäkringen under olika delar av transporten. De fem vanligaste leveransvillkoren är:

 • EXW: Mottagaren betalar frakt och står för försäkring från leverantörens dörr hela vägen till leveransadressen.
 • DAP: Avsändaren betalar frakt och står för försäkring från sin dörr hela vägen till mottagarens dörr. Tull betalas av mottagaren.
 • DDP: Avsändaren betalar frakt och står för försäkring från sin dörr hela vägen till mottagarens dörr. Tull betalas av avsändaren.
 • FOB: Betalnings- och försäkringsansvar övergår från säljare till köpare när godset passerar båtens reling eller lastas på planet. Avgångshamnen måste anges, Ex: FOB Shanghai.
 • CIF: Betalnings- och försäkringsansvar övergår från säljare till köpare när godset nått hamnen eller flygplatsen i mottagarlandet. Ankomsthamnen måste anges. Ex, CIF Shanghai. Observera att det finns risk för att rederiet fakturerar vissa kostnader framåt på mottagaren vid CIF. Detta är kostnader som anses vara lokala kostnader i mottagarlandet, men som vid FOB/EWQ räknas in i sjöpriset. 
Förtullning

Förtullning

Vi på TKL Logistics kan hjälpa er att få ert gods import- och exportklarerat till och från Sverige. 

För att genomföra en förtullning behövs:

 • Packlista.
 • Faktura.
 • HBL för sjötransport.

Tullskatten är svår att fastställa i förtid. Det är flera faktorer som påverkar vad den blir i slutändan. Faktorer som påverkar tullskatten är:

 • Transportkostnad.
 • Varuvärde.
 • Produkttyp och dess statiska nummer/HS-kod. 
 • Valutakursen.
 • Eventuell ursprungförsäkran. 

Ni kan kontakta tullverket för att få hjälp med att identifiera vilket statistiknummer som passar bäst in på er produkt och ni kan få en uppskattning av tullsatsen. Tullsatsen anger hur många procent av varuvärdet som ni behöver betala i tullskatt. 

VAT-nummer

Ni behöver vara registrerade hos tullverket och ha ett VAT-nummer för att kunna importera gods. 

Tullkredit 

Ni behöver tullkredit hos tullverket för att ni ska kunna betala tullen efter leverans. Om ni inte har tullkredit betalar vi den och fakturerar er i efterhand. Observera att vi då tar ut en avgift. Importerar ni ofta rekommenderar vi att ni ansöker om tullkredit.

Tullkredit innebär att ni betalar in en summa till tullverket som de använder som säkerhet och sedan släpper godset innan tullen betalts. Ni har sedan 30 dagar på er att betala avgiften. Skulle tullkrediten överskridas så betalar vi för nästa sändning, och fakturerar er i efterhand, detta för att transporten ska rulla på. Det är rekommenderat att ni ser över er tullkredit med jämna mellanrum.

Fullmakt

För att vi ska kunna föra ert gods genom tullen behöver vi en fullmakt. Det är viktigt att företaget som skriver under fullmakten är samma företag som står på fakturorna som används vid införtullningen och är samma företag som ska betala tullen.

Krav

Landspecifika krav

Urspungsförsäkran (”Certificate of origin”)

När ni importerar vissa produkter från specifika länder, exempelvis Indien, kan produkten vara berättigad tullnedsättning. Då används en ursprungsförsäkran i kombination med ett REX-nummer. Detta nummer anges på fakturan för att minska tullkostnaderna. Vi behöver se en kopia i ett tidigt skede för att säkerställa att att det kan användas. Originalet behöver ni arkivera hos er.

Exportlicens 

Vissa produkter behöver ni tillstånd för att få exportera. I de fallen behöver en ansökan om exportlicens godkännas. 

Införtullning i olika länder 

Kraven och rutinerna vid import- och exportklarerings ser olika ut i olika länder, men genom vårt kontaktnät av agenter kan vi hjälpa till med klareringar över hela världen. Det är alltid bra om ni vid export, stämmer av med er mottagare om de har en egen tullare eller inte. Har dem inte det så ser vi till att vår agent i mottagarlandet hjälper till med införtullningen. Vi rekommenderar att ni pratar med er mottagare om tullreglerna i deras land, för att säkra upp att ni har all dokumentation som krävs för att godset ska kunna importeras i mottagarlandet.

Import/export av livsmedel

Om ni önskar importera/exportera livsmedel är det viktigt att ni har all dokumentation som krävs. Dokumentationen varierar beroende på produkterna och vi rekommenderar att ni kontaktar tullverket och livsmedelsverket för att säkerställa att all dokumentation är komplett. 

En innehållsförteckning måste alltid presenteras vid import av livsmedel.

Fler hjälpmedel

Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer