Sjöfrakt till och från Kina

LCL (Less than Container Load) är en fraktlösning för dig som inte behöver fylla en hel container. I denna artikel får du ta del av grundläggande information gällande LCL. 

Containeriserad frakt brukar transporteras som antingen LCL eller FCL (Full Container Load). Vilken lösning som passar bäst för just ditt transportbehov beror framförallt på mängden gods som du ska transportera. 

LCL är ett fördelaktigt fraktalternativ för företag som inte kan fylla upp en hel container under vissa leveranser. Detta innebär i praktiken att godset samfraktas med andra varor i en och samma container. LCL frakt är att rekommendera när volymen på varorna inte fyller upp större delen av en container. Läs mer om måtten för våra containrar här. Vi på TKL erbjuder LCL-lösningar både för tåg-, sjö-, och flygfrakter.

Fördelar med att använda LCL

  • Du får möjlighet att frakta ditt gods på ett kostnadseffektivt sätt även om du inte har tillräcklig volym för att fylla en container.
  • Då gods som fraktas med LCL hanteras och inspekteras fler gånger under transporten upptäcks skadat emballage enklare. Därmed kan godset packas om och skador undvikas.
  • Genom att frakta med LCL bidrar du till att varje container nyttjas maximalt. Vilket är betydligt mer miljövänligt än att halvtomma containrar transporteras runt halva jorden. Klimatsmart alltså!

Att tänka på

När du bokar din frakt med LCL är det viktigt att dina varor förpackas med förstärkt emballage då man inte kan förutspå vilket gods som kommer samfraktas i samma container. Med bättre emballage undviker du risken för transportskador. 

Oavsett hur ditt transportbehov ser ut har TKL Logistics fördelaktiga lösningar som passar dig. Vi bygger egen samlastning från våra kontor i bland annat Kina (fastland), Hongkong och Taiwan. Kontakta oss för att få veta mer!