Information

Hem

/

Kundservice

/

Hjälpmedel

/

Information
Vilken sorts container behöver jag? Hur mycket får plats?

Det finns flera olika containrar att välja mellan. De allra vanligaste är 20DC, 40DC och 40HC, men det finns även andra containrar, exempelvis temperade containrar (Reefer), de med av lyftbart tak (Open Top) eller de som är helt saknar tak och väggar (flat rack). Skulle det vara så att ni ska transportera gods som är ovanligt stort, tungt eller kräver kyla så går detta givetvis att lösa.

Mängden gods ni vill transportera avgör om er sändning kommer transporteras som LCL eller FCL. Om ni har tillräckligt med gods för att fylla en hel container kommer denna transporteras som en FCL. Ni har då hela containern för er själva och kan därmed få hela containern skickad till er leveransadress. Kan ni inte fylla en hel container kommer ert gods att samlastas med andra sändningar (LCL), för att utnyttja ytan på båten/tåget/flyget maximalt. Detta blir både billigare och mer miljövänligt än att skicka en halvfull container, då kostnaderna och miljöpåverkan fördelas på flera kunder.

20’ Dry cargo (DC)

Denna container rymmer 33,2 cbm luft och upp till cirka 21000 kg. Denna container är den minsta som erbjuds, har ni gods på mer än cirka 16 cbm får ni en egen 20’ DC. Under cirka 16 cbm kommer ert gods att samlastas i en LCL. Det är inte alltid fallet att hela kubiken på containern kan fyllas, detta beror på godsets form.

40’ Dry cargo (DC)

Denna container rymmer 67,88 cbm luft och upp till cirka 26,000 kg. Denna används när ni har mer gods än vad som ryms i en 20’ DC. Det är inte alltid fallet att hela kubiken på containern kan fyllas, detta beror på godsets form.

40’ High cube (HC)

Denna container är högre än en 40’DC och rymmer därför mer gods, dock inte tyngre än en vanlig 40’ DC. Containern rymmer 76,34 cbm luft och tar upp till cirka 26,000 kg. Denna container är ett alternativ när godset är högt eller du har mer gods än vad som får plats i en 40´DC. Det är inte alltid fallet att hela kubiken på containern kan fyllas, detta beror på godsets form.

När behöver godset vara klart hos leverantören?

Vid sjö– och tågtransport behöver godset vara klart hos leverantören cirka en vecka innan ETD (Estimated time of departure). Detta beror på de förberedelser som krävs innan godset kan placeras på båten/tåget.

Vilken dag som är aktuell beror på vilken hamn/station som godset skickas ifrån. Prata med din kontaktperson på TKL så hjälper vi er fastställa vilken dag båten/tåget går från den hamn/station närmast er leverantör.

Vid reguljärt flyg behöver godset vara klart hos leverantören 1-2 dagar innan ETD, medan kurir kan hämtas samma dag.

Kundportal

Kan jag följa mina sändningar?

Som kund kommer du ha tillgång till vår kundportal, där du kan se alla pågående och avslutade sändningar. Här kan du hålla dig uppdaterad på sändningens ETA (estimated time of arrival) och status. Du kan se vilka sändningar som är bokade, vilka som transporteras och vilka som är levererade. Du kan enkelt söka upp dina sändningar genom unika PO nummer eller annat sökbegrepp, som bör anges i bokningsdokumentet.

Vad kostar mina transporter?

På kundportalen kan du beräkna kostnaden för de olika fraktsätten du har tecknat avtal med TKL om. Du kan enkelt ange dina registrerade leverantörer och din leveransadress, vikt, volym och antal kollin samt de fraktsätt du vill jämföra. Detta verktyg kommer hjälpa er att hitta det fraktsätt som bäst passar er plånbok.

Skulle det vara så att ni ska börja använda en ny leverantör kan du enkelt lägga till denna i kundportalen. Var noga med att ange korrekt postadress, för att säkra rätt fraktkostnad.

Kostnaderna kommer variera beroende på leveransvillkoren ni har avtalat med era olika leverantörer. Vid en FOB sändning kommer totalkostnaden vara lägre än vid en EXW sändning, eftersom de lokala kostnaderna i exportlandet hanteras av leverantören. Se Incoterms för mer information om leveransvillkor.

Hur kan jag få godset transporterat?

Som kund hos TKL har du möjlighet att transportera gods från och till hela världen med hjälp av tåg, båt, bil eller flyg. Vilket alternativ du väljer beror på hur snabbt du behöver få godset levererat, vilket pris som passar bäst och hur viktigt miljöutsläppet är för dig.

Behöver jag någon försäkring?

Vi rekommenderar starkt att ni skaffar en bra varuförsäkring via ert försäkringsbolag när ni använder er av leveransvillkor som kräver detta. Om leverantören ska stå för detta, bör ni fortfarande försäkra er om att leverantören har införskaffat de rätta försäkringarna. TKL kan hjälpa till att försäkra ert gods för den del av transporten ni ansvarar för. Detta måste vara angivet vid bokning till TKL.

Vilket leveransvillkor ska jag ha?

Ni som kund måste komma överens med er leverantör om leveransvillkoren (incoterms). Detta är extremt viktigt, då detta indikerar vem som har ansvar för godset vid en viss tidpunkt, samt vem som ska betala för vad och vem som ska stå för försäkring.

De mest vanliga är FOB, EXW och DAP

Vem har ansvar och står för kostnaderna vid olika leveransvillkor?

FOB

Leverantören står för kostnaderna och risken fram till dess att godset lastats på båten/flyget. Därefter går ansvaret över till kunden. Detta innebär att leverantören står för kostnaderna för att transportera godset till hamnen och upp på båten, sedan står köparen för samtliga aktiviteter efter att godset är på båten.

EXW

Köparen har allt ansvar och står för alla kostnaderna redan från den punkten då godset lämnar leverantören. Detta innebär att kunden står för alla transportkostnader, både i exportlandet och i importlandet.
Detta leveransvillkor används alltid vid tåg med TKL.

DAP – destination

Leverantören står för kostnaderna fram till dess att godset är redo för att lossas vid den destination som angetts i bokningen. Kunden står endast för tullkostnaderna.

CIF

Leverantör står för kostnaden och risken till angiven destinationshamn. Leverantören betalar för fraktkostnaden till destinationshamn. Sedan står köparen för transporten inrikes.

DDP

Leverantören står för alla kostnader och risker fram till angiven plats. Leverantören ska därmed stå för försäkringen och tullkostnader.

Dokument – vilka dokument behövs för transport och införtullning?

För att vi på TKL ska kunna genomföra en bokning måste er leverantör först skicka ett bokningsdokument till det lokala TKL kontoret i exportlandet.

B/L

Vid transport med båt skapas därefter ett ”Bill of lading” (B/L), ett dokument som indikerar att godset nått rederiet. På detta dokument anges vem leverantör och köpare är, samt vikt och volym på godset. Numret på containern som godset transporteras i anges också, samt ifall sändningen är LCL eller FCL.
Vid flygtransport kallas dokumentet ”Air bill of lading” (AWB) och fyller samma funktion. Vid tågtransport används ett bokningsdokument som innehåller liknande information.

Original B/L eller Telex release

För att du som kund ska kunna få godset du beställt, måste detta först betalas. När ni betalt er leverantör kommer TKL få antingen ett original B/L eller en stämpel kallad ”telexrelease”. Någon av dessa måste finnas i TKL’s ägo, innan vi kan leverera godset till er. Se därför alltid till att betala leverantören i god tid. Att använda sig av Telex release går fortare, då detta inte kräver att ett fysiskt dokument postas till TKL’s huvudkontor.

Packlista

En packlista innehåller fakta om vilka produkter som finns i sändningen, dess vikt och volym. Detta behövs för införtullningen.

Faktura

En faktura med värde på samtliga produkter i sändningen behövs till förtullningen. Skulle det vara så att godset inte ska betalas, behövs en ”proforma invoice” där värdet på samtliga produkter finns med, även om detta inte ska betalas.

Hur sker en förtullning?

När godset når Sverige så ska det förtullas och detta sköter vi på TKL åt er. För att kunna göra förtullningen krävs tre dokument, ett B/L, en packlista över godset och en faktura med samtliga produkters värde. Utan dessa kan inte en förtullning genomföras. Finns inte dessa dokument i TKL’s ägo när godset ska förtullas, kommer det att stå och vänta till dess att dokumenten finns tillgängliga. I värsta fall kan man behöva betala en förvaringsavgift.

Transporten – Vad händer under transporten av mitt gods?

Rutinerna kring fraktsätten varierar. För att ni ska kunna följa händelserna kommer följande ”lathund” där ni kan få en förståelse för transportens alla steg.

Kom ihåg, ni måste betala leverantören innan vi kan leverera godset till er. Vi rekommenderar att ni gör det så snart ni kan, så att rätt dokument är på rätt plats innan det är dags för förtullning och leverans.

Hur mycket gods får jag plats med i en container?

Mängden gods som får plats i en container beror på containerns storlek och den ytan som det totala godset kräver. Även om en container rymmer en viss volym, kan man sälla utnyttja hela containern, då det ofta skapas luftrum som inte kan utnyttjas på grund av de fysiska begränsningarna av godset. Målet är att alltid utnyttja den tillgängliga volymen till max.

De vanligaste containrarna är 20 och 40 DC som rymmer 33,2 respektive 67,88 kubik luft, samt extra höga 40 fotare, som kallas high cube (HQ) med plats för 76,34 kubik luft.

Hur mycket får godset i min container väga?

En 20 DC har en max vikt på ca 21 000 kg, medan 40 DC och 40 HQ har en tillåten max vikt på ca 26 000 kg. Detta innebär att även om godset får plats i en container, får det inte lov att skeppas i dessa containrar om det väger mer än max vikten. I dessa fall kan alternativa containrar vara lösningen eller att fördela ut godset på fler containrar.

Vad finns det för alternativa containrar?

Det finns en mängd olika containrar för gods med speciella transportbehov. Exempel på dessa är containrar där temperaturen kan regleras, de som har avtagbara tak eller de som saknar tak helt, vilket är fördelaktigt för tunga verktyg.

Om jag inte har tillräckligt med gods för att fylla en container, behöver jag ändå betala för en hel container?

Nej, vi skapar även så kallade samlastningar. Vi kombinerar då gods från flera kunder i en container där man sedan betalar för den andel av ytan eller viktbegränsningen som man utnyttjar. Detta är också ett alternativ om du har mer gods än vad som får plats i en container, men inte så mycket att det går att fylla två hela containrar.

Hur kan jag få godset transporterat?

TKL erbjuder transport via tåg, båt, bil och flyg. Via tåg, båt och bil kan hela containrar transporteras, men även styckegods. Flyg tillåter bara styckegods. Vi har dock en minimum volym på 2 kubik för transport med båt, då det inte är ekonomiskt försvarbart att transportera mindre volymer.

Jag vill minska mina fraktkostnader, vilket transportsätt är billigast?

Sjö är det billigaste transportsättet, men tar längst tid, ca 45 dagar dörr till dörr beroende på transportsträckan. Detta gäller dock endast för gods som är minst två kubik. I detta fall är det troligen billigast med kurir.

Jag vill att min transport ska ha minsta möjliga miljöpåverkan, vilket transportsätt ska jag välja?

Sjö, det har lägst koldioxidutsläpp av samtliga transportsätt. Dock är utsläppet från tåg inte mycket högre, men går betydligt fortare.

Hur får jag hem mitt gods snabbast?

Flyg är det snabbaste transportsättet, det tar cirka en vecka från dörr till dörr. Vid akuta ärenden finns även express kurir, leverans kan då ske på cirka tre dagar från dörr till dörr.

Finns det några begränsningar gällande vart mitt gods kan hämtas upp och levereras?

Nej, vi kan fixa upphämtning och leverans till världens alla hörn. Dock är vissa områden svårare på grund av den lokala infrastrukturen, vilket kan förlänga transit tiden något.

Jag har inte tid att vänta på en sjö transport, men flyget är för dyrt. Finns det något annat alternativ?

Ja, tåget! Tåg tar ca 24 dagar dörr till dörr och har en prisklass mellan sjö och flyg. Dessutom har det nästan lika låga koldioxidutsläpp som båt, vilket gör det till ett snabbt, mer miljövänligt alternativ som bättre passar plånboken.

När behöver godset vara klart hos leverantören?

Vid sjö och tåg transport behöver godset vara klart hos leverantören cirka en vecka innan avgång. För flygtransport behöver godset vara klart 1-2 dagar innan avgång och kurir kan hämtas redan samma dag som bokningen görs och skickas så snart det kan. Dessa dagar kan variera något, beroende på aktuella avgångstiderna.

Behöver jag någon försäkring?

Vi rekommenderar starkt att ni skaffar en bra varuförsäkring via ert försäkringsbolag när ni använder er av leveransvillkor som kräver detta (se Vad är leveransvillkor för någonting för mer info). Om leverantören ska stå för detta, bör ni fortfarande försäkra er om att leverantören har införskaffat de rätta försäkringarna.

Vid enskilda sändningar kan TKL kan hjälpa till med att försäkra ert gods för den del av transporten ni ansvarar för, men detta måste meddelas vid bokningen. Ska ni däremot importera gods regelbundet, bör ni skaffa en egen varuförsäkring, då detta blir både billigare och enklare för samtliga parter.

Vad är ett leveransvillkor för någonting?

Ett leveransvillkor, även kallad incoterm, är den del av avtalet med leverantören som klargör vem som står för vilka kostnader och risker under olika delar av transporten. Från den punkten då du som köpare börjar stå för risken, är det viktigt att du har en försäkring.

Vilket leveransvillkor ska jag ha?

Detta kommer du och din leverantör överens om vid era förhandlingar. Det finns flera olika leveransvillkor att välja mellan, men de vanligaste är FOB, EXW, DAP, CIF och DDP.

Min leverantör kan lösa transport för en betydligt lägre summa än vad ni erbjuder, varför?

Detta är väldigt vanligt och stämmer sällan. Leverantörerna har ofta samarbeten med lokala speditörer, vilket ger dem förmåner när de genomför bokningar. Problemet är att när godset väl når Sverige uppstår det normalt ytterligare kostnader och aktiviteter som den Svenska kunden tvingas ta och hantera. Detta resulterar ofta i att priset blir högre, transporten tar längre tid och är krångligare än vad det hade behövt vara.

Kan jag få godset som transporterats via sjö trots att jag inte hunnit betala min leverantör?

Nej. För att vi ska kunna leverera godset till er behöver vi antingen en Telex release från vårt lokala kontor i export landet, eller att ni postar den fysiska original kopian av sändningens HBL, House bill of lading till vårt kontor i Jönköping. Dessa dokument är bevis på att ni har betalt godset till leverantören och måste infinna sig hos TKL innan vi får släppa godset till er. Ni bör skicka dessa dokument till oss på TKL så snart ni kan efter att ni mottagit det från er leverantör. På detta sett försäkrar vi oss om att inga onödiga fördröjningar sker i hamnen, vilket i sin tur kan leda till ytterligare kostnader för er.

Jag har fått en packlista och en faktura av min leverantör, behöver ni dessa?

Skicka alltid över kopior på packlista och faktura via e-mejl till din operativa kontaktperson på TKL. Dessa dokument behövs för att kunna göra införtullning av ditt gods. Det är även viktigt att informationen på dessa dokument stämmer överens med det på HBL, om det inte gör det riskerar godset att fastna i tullen. Se alltid över era dokument, så att informationen stämmer överens, annars kommer ni inte kunna få godset levererat då tullen inte kommer acceptera det.

Jag har fått HBL dokument av min leverantör, vad gör jag med detta?

Om HBL dokumenten är ett original, vilket tydligt står på, måste ni posta en av dessa till TKL i Jönköping så snart ni kan. Posta aldrig alla tre. Detta är viktigt då om brevet skulle försvinna med posten och samtliga tre original ligger i kuvertet, så kommer vi inte kunna lossa godset till er. Var därför uppmärksam på posten som kommer in och skicka dokumentet till oss snarast. Har vi inte dokumentet innan godset är i hamn kan resultera i onödiga förseningar och hyror. 

Jag har fått ett AWB av min leverantör, vad gör det med detta?

Mejla detta till oss, så tar vi hand om godset när det landat i Sverige. Skicka även över en kopia på packlistan och fakturan, så kan vi förtulla godset åt er. 

Vilka dokument behöver ni för att kunna förtulla godset?

Vi behöver en packlista, en faktura och ett HBL/AWB, som överensstämmer med varandra för att kunna genomföra en förtullning. I vissa fall kan en importlicens behövs, men detta beror på varuslaget.

Vad är det för skillnad på ett HBL, MBL, AWB och ett MAWB?

Ett HBL är ett dokument som representerar utbytet mellan TKL och er som kund. Detta behöver finnas hos oss som original eller telex release för att vi ska kunna leverera godset till er, se ”Jag har fått HBL dokument av min leverantör, vad gör jag med detta?”. 

Ett MBL är istället ett dokument som representerar TKL’s utbyte med rederiet, att en container och/eller en containerplats hyrs utav dem. Detta finns också i original. I vissa fall kan detta dokument vara ställt till er som kund, ”ett så kallat direktställt MBL” ni måste då posta detta original till TKL så snart ni fått det. Detta för att vi i vår tur ska kunna posta det till rederiet, som inte kommer släppa godset till oss innan dem har dokumentet, då detta indikerar att ni accepterar att vi på TKL tar hand om er container.

Ett HAWB är flygets motsvarighet till ett HBL, men här krävs det varken att ett original postas eller en telex release.  På samma sätt är ett AWB likvärdigt med ett MBL, men inte heller här behöver TKL få en fysisk kopia.

Vad händer om godset fastnar i tullen på grund av felaktiga eller saknade dokument?

Om godset fastnar i tullen kommer det finnas en risk att ni behöver betala hyra för att godset står i hamnen eller ligger på terminal. I regel har man tre hyr fria dagar i hamn och på terminal, efter detta tillkommer kostnader som ni kommer debiteras för. Se därför till att alltid skicka över dokument som stämmer överens med varandra till TKL.

Vad är en importlicens? Är detta något jag måste ha för varje sändning?

Importlicenser behövs för produkter som EU vill begränsa import utav. Detta kan vara av miljöskäl, för att gynna produktion inom EU eller för att förhindra spridning av sjukdomar. Detta behövs alltså inte för alla produkter som importeras.

Behöver jag alltid kontakta min operativa kontaktperson för att få uppdateringar på mitt gods?

Nej. I vår kundportal kan du hitta massor utav information gällande aktuella och gamla sändningar. Här kan du se vilka dokument vi har fått, när beräknad ETA är och om sändningen är bokad, under transport eller levererad.

Är ETA i systemet garanterad?

Nej. En ETA kan aldrig garanteras, men den stämmer oftare än inte. Ni bör därför ha framförhållning med era leveranser, alternativt välja ett annat transportsätt om det är bråttom eller är viktigt att deadline hålls. Det finns alltid en risk att det varierar några dagar, speciellt med båt och tåg sändningar. Det är många bitar som ska falla på plats, och det finns alltid en risk för förseningar och avvikelser.

Är ETA när godset beräknas levereras till min leveransadress?

Inte alltid. Får båt och flyg är ETA när det beräknas vara i hamn/på flygplatsen. Sedan ska godset tullas och bokas ut. Räkna med minst en dag extra innan leverans av containrar och flyggods. För samlastningar tar det fler dagar, då det ska in på terminal och sorteras, innan det kan tullas och bokas ut för leverans. Platsbegränsningar med åkeri kan också orsaka ytterligare förseningar.

För kurir och tåg beräknas dock ETA vara vid leveransadressen. Kom ihåg att ingen ETA kan garanteras, men den stämmer betydligt oftare än den inte göra det.

Kan jag få godset levererat direkt till min kund?

Ja, detta kan vi lösa oavsett om det är styckegods eller containrar.

Har ni en hel container och bara enstaka kollin ska till en annan adress rekommenderar vi dock inte detta. Det skulle nämligen kräva att containern hanteras som en samlastning och sorteras på terminal, vilket bara genererar onödiga kostnader för er och kommer ta längre tid än om ni skulle skicka godset vidare efter att ni fått containern levererad till er.

Vad kostar min transport?

När du blir kund hos TKL tecknas avtal för de transportsätt du kommer använda. Dessa avtalet är sedan är grunden för transportkostnaderna. Saknas avtal för ett transportsätt, behöver en säljare ta fram ett pris åt dig. Finns ett avtal inlagt kan du enkelt beräkna kostnaden för en transport i kundportalen (länk). Du behöver bara ange en registrerad leverantör, din leveransadress, vikt, volym och antal kollin samt det fraktsätt du vill veta priset på. Du kan även jämföra priserna för de olika transportsätten du har avtal för.  

Kostnaderna varierar beroende på leveransvillkoren ni har avtalat med era olika leverantörer, förutsatt att detta är inlagt i ert TKL avtal och registrerat i kundportalen. Vid en FOB sändning kommer totalkostnaden vara lägre än vid en EXW sändning, eftersom de lokala kostnaderna i exportlandet hanteras av leverantören.