Flyg

Vi har samlat svaren på några av de vanligaste frågorna vi får gällande flygfrakt. Här hittar du också viktiga dokument och annan information som kan vara bra att känna till.

Försäkring

Försäkring

Fraktar ni gods regelbundet rekommenderar vi att ni skaffar transportförsäkring med ett eget försäkringsbolag. Vi kan hjälpa till att teckna försäkringar mot en avgift. En försäkring behövs utifall det skulle uppstå skador på ert gods och ni önskar ersättning för detta. Försäkringen täcker också om det skulle bli ett gemensamt haveri. Försäkringar täcker dock inte kostnader som orsakas av förseningar, exempelvis vite, och det går inte heller att få ersättning för försenade transporter.

Vid händelse av krig eller andra katastrofer som vi på TKL Logistics inte kan råda över täcker inte alla våra försäkringar eventuella förseningar och extra kostnader.

Farligt gods

Farligt gods

Vid export och import av farligt gods behöver ni lämna in ett säkerhetsblad (MSDS). 

Alla flyg och kurirbolag tar inte emot farligt gods. Vid varje transport behövs en förfrågan läggas hos varje flyg och kurirbolag som man är intresserad av att frakta med. 

Exempel på farligt gods är: batterier, kemikalier och knivar.

Transport

Transport

Flyg är i regel det dyraste alternativet, men det har också kortast ledtid. 

När ert gods är klart i avsändarlandet lägger er leverantör en bokning med vårt lokala kontor eller vår agent i avsändarlandet. Agenten i avsändarlandet kontaktar oss gällande bokningen och vi ger dem instruktioner på hur de ska gå vidare och boka. Vid flygtransport kan man välja mellan kommersiellt flyg eller kurir. Vilket ni väljer beror på godstyp, vikt och mått. 

Flyg

När medelstora sändningar behöver komma fram snabbt, transit tiden från Kina ligger på ca 7-10 dagar. När godset anlänt till Sverige tar det ca 1-2 dagar innan ni kan få godset levererat. Har ni ert lager eller kontor högt upp i norr är denna tiden lite längre.  

Kurir

De främsta kuriralternativen vi använder är DHL och TNT. Kurir används när det är mindre sändningar som behöver flygas, eftersom det är billigare än att transportera med reguljärflyg. Transittiden från Kina ligger på ca tre till sex dagar. Inom Europa läggs det ofta på lastbil när man bokar kurir.

Saknar ni lastbrygga och behöver att godset levereras med bakgavellift behöver vi veta detta i god tid innan.  

Gods

Gods 

Det är alltid säkrast att ha godset på pall, då det blir mindre manuell hantering av godset. Vid vanligt flyg rekommenderar vi att ni inte staplar mer än 160 cm i höjd. Observera att överskrids detta blir det dyrare att frakta.

Vid kurir bör inte ert gods överstiga 120 cm i någon dimension då det ökar priset.

Import/export av livsmedel

Om ni önskar importera/exportera livsmedel är det viktigt att ni har all dokumentation som krävs. Dokumentationen varierar beroende på produkterna och vi rekommenderar att ni kontaktar tullverket och livsmedelsverket för att säkerställa att all dokumentation är komplett. 

En innehållsförteckning måste alltid presenteras vid import av livsmedel.

Priser

Priser

För att vi ska kunna ta fram en offert till er behöver vi följande information:

 • Leveransvillkor.
 • Adress för upphämtning, om leveransvillkoret är EXW.
 • Adress för leverans.
 • Hamn eller flygplats godset ska avgå ifrån, om leveransvillkoret är FOB.
 • Antal kolli eller pall.
 • Måtten på kartongerna, eller på pallen om godset har lagts på pall.
 • Vikt på godset.
 • Om det är kartonger av olika storlek och vikt, som inte läggs på pall, behöver vi veta hur många kartonger det är av varje vikt och mått.
 • Vad det är för typ av produkt, är det farligt gods behöver vi MSDS redan i detta skede.
 • Önskar ni få pris på försäkring behöver vi även varuvärdet.
Leveransvillkor

Leveransvillkor

Vid förhandlingarna mellan köpare och säljare är det viktigt att även komma överens om vilket leveransvillkor som ska användas vid transporten. Leveransvillkoret bestämmer vem som ska stå för vilka kostnader och vem som har ansvaret, och därmed ska stå för försäkringen under olika delar av transporten. De fyra vanligaste leveransvillkoren är:

 • EXW: Mottagaren betalar frakt och står för försäkring från leverantörens dörr hela vägen till leveransadressen.
 • DAP: Avsändaren betalar frakt och står för försäkring från sin dörr hela vägen till mottagarens dörr. Tull betalas av mottagaren.
 • DDP: Avsändaren betalar frakt och står för försäkring från sin dörr hela vägen till mottagarens dörr. Tull betalas av avsändaren.
 • FOB: Betalnings- och försäkringsansvar övergår från säljare till köpare när godset passerar båtens reling eller lastas på planet. Avgångshamnen måste anges, Ex: FOB Shanghai.
Förtullning

Förtullning

Vi på TKL Logistics kan hjälpa er att få ert gods import- och exportklarerat till och från Sverige. 

För att genomföra en förtullning behövs:

 • Packlista.
 • Faktura.
 • HAWB för flygtransport.

Tullskatten är svår att fastställa i förtid. Det är flera faktorer som påverkar vad den blir i slutändan. Faktorer som påverkar tullskatten är:

 • Transportkostnad.
 • Varuvärde.
 • Produkttyp och dess statiska nummer/HS-kod. 
 • Valutakursen.
 • Eventuell ursprungförsäkran. 

Ni kan kontakta tullverket för att få hjälp med att identifiera vilket statistiknummer som passar bäst in på er produkt och ni kan få en uppskattning av tullsatsen. Tullsatsen anger hur många procent av varuvärdet som ni behöver betala i tullskatt. 

VAT-nummer

Ni behöver vara registrerade hos tullverket och ha ett VAT-nummer för att kunna importera gods. 

Tullkredit 

Ni behöver tullkredit hos tullverket för att ni ska kunna betala tullen efter leverans. Om ni inte har tullkredit betalar vi den och fakturerar er i efterhand. Observera att vi då tar ut en avgift. Importerar ni ofta rekommenderar vi att ni ansöker om tullkredit.

Tullkredit innebär att ni betalar in en summa till tullverket som de använder som säkerhet och sedan släpper godset innan tullen betalts. Ni har sedan 30 dagar på er att betala avgiften. Skulle tullkrediten överskridas så betalar vi för nästa sändning, och fakturerar er i efterhand, detta för att transporten ska rulla på. Det är rekommenderat att ni ser över er tullkredit med jämna mellanrum.

Fullmakt

För att vi ska kunna föra ert gods genom tullen behöver vi en fullmakt. Det är viktigt att företaget som skriver under fullmakten är samma företag som står på fakturorna som används vid införtullningen och är samma företag som ska betala tullen. 

Krav

Landspecifika krav

Urspungsförsäkran (”Certificate of origin”)

När ni importerar vissa produkter från specifika länder, exempelvis Indien, kan produkten vara berättigad tullnedsättning. Då används en ursprungsförsäkran i kombination med ett REX-nummer. Detta nummer anges på fakturan för att minska tullkostnaderna. Vi behöver se en kopia i ett tidigt skede för att säkerställa att att det kan användas. Originalet behöver ni arkivera hos er.

Exportlicens 

Vissa produkter behöver ni tillstånd för att få exportera. I de fallen behöver en ansökan om exportlicens godkännas. 

Införtullning i olika länder 

Kraven och rutinerna vid import- och exportklarerings ser olika ut i olika länder, men genom vårt kontaktnät av agenter kan vi hjälpa till med klareringar över hela världen. Det är alltid bra om ni vid export, stämmer av med er mottagare om de har en egen tullare eller inte. Har dem inte det så ser vi till att vår agent i mottagarlandet hjälper till med införtullningen. Vi rekommenderar att ni pratar med er mottagare om tullreglerna i deras land, för att säkra upp att ni har all dokumentation som krävs för att godset ska kunna importeras i mottagarlandet. 

Fler hjälpmedel

Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer