Tåg

Vi har samlat svaren på några av de vanligaste frågorna vi får gällande tågfrakt. Här hittar du också viktiga dokument och annan information som kan vara bra att känna till.

Försäkring

Försäkring

Fraktar ni gods regelbundet rekommenderar vi att ni skaffar transportförsäkring med ett eget försäkringsbolag. Vi kan hjälpa till att teckna försäkringar mot en avgift. En försäkring behövs utifall det skulle uppstå skador på ert gods och ni önskar ersättning för detta. Försäkringen täcker också om det skulle bli ett gemensamt haveri. Försäkringar täcker dock inte kostnader som orsakas av förseningar, exempelvis vite, och det går inte heller att få ersättning för försenade transporter.

Vid händelse av krig eller andra katastrofer som vi på TKL Logistics inte kan råda över täcker inte alla våra försäkringar eventuella förseningar och extra kostnader.

Farligt gods

Farligt gods

Farligt gods är inte tillåtet på tåget. Exempel på farligt gods är: batterier, kemikalier och knivar.

Transport

Transport

Vi erbjuder tågtransport både till och från Kina. Tåget går snabbare än en sjötransport, men är billigare än flygtransport. Det finns olika fraktalternativ inom tågtransport beroende på godsets volym, en faktor som också påverkar priset. 

 • FCL, full container load. Ni hyr en hel container som ni fyller med gods. En hel container på tåg är 40’.
 • LCL, Less than container load. Ni hyr en del av en container och ert gods samlastas med gods tillhörande andra företag. Det håller nere era kostnader när ni inte har tillräckligt med gods för att fylla en hel container.

När ert gods är klart i avsändarlandet lägger er leverantör en bokning tillsammans med vårt lokala kontor eller vår agent i avsändarlandet. Agenten i avsändarlandet kontaktar oss gällande bokningen och vi stämmer av med er om det ska bokas med tåg. Från Kina till Sverige ligger transittiden på ca 25–35 dagar. Ni får en avisering en till två dagar innan vi levererar ert gods.

Saknar ni lastbrygga och behöver att godset levereras med bakgavellift, eller att containern ställs på marken, behöver vi veta detta i god tid före leverans.

Gods

Gods

Det är alltid säkrast att ha godset på pallar, då det blir mindre manuell hantering av godset. Tänk på att inte stapla godset högre än 2,2 m högt på en pall (inklusive pallens höjd) vid LCL så godset garanterat går in i containern. 

Det är framför allt två containertyper som används på tåget:

 • 40 DC som rymmer ca 67,88 cbm luft och tar upp till 26 000 kg.
 • 40 HQ som rymmer ca 76,34 cbm luft och tar upp till 26 000 kg.

Det finns även lösningar med “open top” på tåget om ni importerar tunga verktyg.

Import/export av livsmedel

Om ni önskar importera/exportera livsmedel är det viktigt att ni har all dokumentation som krävs. Dokumentationen varierar beroende på produkterna och vi rekommenderar att ni kontaktar tullverket och livsmedelsverket för att säkerställa att all dokumentation är komplett. 

En innehållsförteckning måste alltid presenteras vid import av livsmedel.

Priser

Priser

För att vi ska kunna ta fram en offert till er behöver vi följande information:

 • Leveransvillkor.
 • Adress för upphämtning, om leveransvillkoret är EXW.
 • Adress för leverans.
 • Hamn eller flygplats godset ska avgå ifrån, om leveransvillkoret är FOB.
 • Antal kolli eller pall.
 • Måtten på kartongerna, eller på pallen om godset har lagts på pall.
 • Vikt på godset.
 • Om det är kartonger av olika storlek och vikt, som inte läggs på pall, behöver vi veta hur många kartonger det är av varje vikt och mått.
 • Vad det är för typ av produkt, är det farligt gods behöver vi MSDS redan i detta skede.
 • Önskar ni få pris på försäkring behöver vi även varuvärdet.
Leveransvillkor

Leveransvillkor

Vid förhandlingarna mellan köpare och säljare är det viktigt att även komma överens om vilket leveransvillkor som ska användas vid transporten. Leveransvillkoret bestämmer vem som ska stå för vilka kostnader och vem som har ansvaret, och därmed ska stå för försäkringen under olika delar av transporten. På tåget erbjuds endast EXW* som leveransvillkor.

*EXW: Mottagaren betalar frakt och står för försäkring från leverantörens dörr hela vägen till leveransadressen.

Läs mer om Incoterms här.

Förtullning

Förtullning

Vi på TKL Logistics kan hjälpa er att få ert gods import- och exportklarerat till och från Sverige. 

För att genomföra en förtullning behövs:

 • Packlista.
 • Faktura.
 • HBL för sjötransport eller HAWB för flygtransport.

Tullskatten är svår att fastställa i förtid. Det är flera faktorer som påverkar vad den blir i slutändan. Faktorer som påverkar tullskatten är:

 • Transportkostnad.
 • Varuvärde.
 • Produkttyp och dess statiska nummer/HS-kod. 
 • Valutakursen.
 • Eventuell ursprungförsäkran. 

Ni kan kontakta tullverket för att få hjälp med att identifiera vilket statistiknummer som passar bäst in på er produkt och ni kan få en uppskattning av tullsatsen. Tullsatsen anger hur många procent av varuvärdet som ni behöver betala i tullskatt. 

VAT-nummer

Ni behöver vara registrerade hos tullverket och ha ett VAT-nummer för att kunna importera gods. 

Tullkredit 

Ni behöver tullkredit hos tullverket för att ni ska kunna betala tullen efter leverans. Om ni inte har tullkredit betalar vi den och fakturerar er i efterhand. Observera att vi då tar ut en avgift. Importerar ni ofta rekommenderar vi att ni ansöker om tullkredit.

Tullkredit innebär att ni betalar in en summa till tullverket som de använder som säkerhet och sedan släpper godset innan tullen betalts. Ni har sedan 30 dagar på er att betala avgiften. Skulle tullkrediten överskridas så betalar vi för nästa sändning, och fakturerar er i efterhand, detta för att transporten ska rulla på. Det är rekommenderat att ni ser över er tullkredit med jämna mellanrum.

Fullmakt

För att vi ska kunna föra ert gods genom tullen behöver vi en fullmakt. Det är viktigt att företaget som skriver under fullmakten är samma företag som står på fakturorna som används vid införtullningen och är samma företag som ska betala tullen.

Krav

Landspecifika krav

Exportlicens 

Vissa produkter behöver ni tillstånd för att få exportera. I de fallen behöver en ansökan om exportlicens godkännas.

Fler hjälpmedel

Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer