Importerar ert företag varor från ett land utanför EU? Då finns det en del viktiga faktorer att hålla reda på. En transport av gods mellan två länder är en process som består av många steg – allt från avhämtning hos leverantör, exportklarering, fjärrtransport, förtullning och distribution. Nedan klargör vi på TKL Logistics hur förtullningsprocessen går till och vad som är viktigt att tänka på i transportens slutskede.  

Vad är förtullning?

När det importerade godset väl når Sverige ska det förtullas innan varorna kan utlämnas till köparen. Det innebär att köparen måste redovisa en importdeklaration och betala avgifter för tull, moms och eventuellt andra skatter till Tullverket. Vi på TKL hanterar hela förtullningsprocessen åt våra kunder. Det som behövs för att vi ska kunna förtulla ert gods är tre dokument, ett B/L, en packlista över godset och en faktura med samtliga produkters värde. För vissa typer av varor krävs även en importlicens. Om inte dessa dokument finns tillgängliga vid mottagandet av godset kan förtullningen inte genomföras. Varorna kan då inte levereras och köparen riskerar en förvaringsavgift.  

Värt att tänka på

Vid samtliga importer tillkommer det kostnader utöver själva fraktkostnaderna, oavsett vilket transportsätt som används. Som importör är det bra att ha koll på kostnaderna som tillkommer vid förtullningen av ert gods. 

Importmoms

Momskostanderna för majoriteten av alla importvaror utgör 25 procent av varans totala kostnad. Momsen skiljer sig en del mellan olika varor. Exempelvis är momssatsen för många varor inom kulturområdet 6 procent och för livsmedel är momsen 12 procent. Har ni ett momsregistrerat företag betalas momsen till Skatteverket. Är det däremot inte momsregistrerat betalar ni direkt till Tullverket. 

Tullsatsen 

Alla länder har olika tullavgifter för olika livsmedel och produkter. Tullsatsen beräknas utifrån varukoden som klassificerar godset. För att ta reda på vad tullsatsen blir för just ert gods kan ni besöka Tullverkets hemsida eller kontakta oss på TKL för mer information.

Tullkvoter

Ni kan importera vissa varor med nedsatt tull eller helt tullfritt genom tullkvoter. Det fungerar på så sätt att utvalda varor beviljas att importeras tullfritt till en begränsad kvantitet under en bestämd tid. När kvoten sedan fyllts kan ni fortfarande importera varorna men betalar då normal tullsats för dem.

TKL Kundportal – All transporthantering i en plattform

Vi på TKL Logistics vill ge dig full insyn och kontroll över alla dina frakter – världen över. Med vår kundportal kan du därför få världen att rulla med ett knapptryck. Via ett modernt och användarvänligt gränssnitt bokar du snabbt dina frakter och har full kontroll hela vägen från punkt A till punkt B. Däremellan har du under dygnets alla timmar tillgång till realtidsinformation gällande status för dina frakter. Läs mer eller kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan effektivisera ditt företags transporter. Välkommen till logistik som det borde vara!

Läs mer Kontakta oss Vår kundportal