Fördelarna med tågfrakt är många och det är ett populärt och kostnadseffektivt fraktalternativ för transporter mellan Asien och Europa. Det finns både möjlighet att fylla en hel container – FCL – och att samfrakta tillsammans med andra importerande företag – LCL. Här förklarar vi skillnaden mellan dessa samt vad ert företag kan vinna på att frakta ert gods via tåg. 

Fördelarna med tågfrakt

Att frakta gods via tåg har blivit allt mer attraktivt, speciellt för företag som importerar ifrån Asien. En i många fall avgörande faktor när det kommer till val av fraktalternativ är den ekonomiska aspekten, där tågfrakt är en kostnadseffektiv lösning. Per kilo fraktat gods är transportkostnaden för tåg betydligt lägre än för frakt via flyg, vilket gör det till ett attraktivt alternativ om man prioriterar låga kostnader. Dessutom är ledtiden för tågfrakt tre till fyra veckor kortare jämfört med båtfrakt och det är därmed det givna valet för företag som vill ha snabba leveranser men kostnadseffektiva lösningar.

På senare år har även tågfrakt fått ytterligare en konkurrenskraftig fördel – hållbarhetsperspektivet. Konsumenterna ställer högre och högre krav på företagens miljöarbete och en stark hållbarhetsprofil blir allt oftare ett krav från slutkonsumenten. Tågfrakt släpper ut 15 g CO2 per kilo, i jämförelse med flygfrakt som släpper ut 4 150 g CO2 per kilo. Att frakta via tåg ger er därmed en unik möjlighet att stärka er hållbarhetsprofil samtidigt som ni får en både kostnads- och tidseffektiv fraktlösning. 

LCL eller FCL?

Att välja rätt transportalternativ är en viktig del av att upprätthålla ett fungerande varuflöde för importerande företag. LCL (Less than Container Load) innebär att ert företag samfraktar tillsammans med andra företag och att ni delar på både lastutrymme och transportkostnader. Vid FCL (Full Container Load) bokas istället hela containern för ert gods. Det finns för- och nackdelar med båda alternativen och det är aspekter som budget, godsets volym och tidskrav som avgör vad som passar ert företag bäst. 

Vid tågfrakt av mindre volymer

För små och medelstora företag som fraktar mindre volymer kan LCL vara den mest kostnadseffektiva lösningen om godset inte är tillräckligt stort för att fylla hela lastutrymmet. LCL innebär dock en längre ledtid och en aningen större risk för transportskador, då sändningen gör flera stopp och omlastningar under vägen. 

Vid tågfrakt av större volymer

Om ni fraktar stora volymer är FCL både praktiskt och kostnadseffektivt – godset levereras snabbare och risken för transportskador minimeras när ni har möjlighet att själva anpassa hur godset packas och emballeras. 

Värt att ha i beaktning är att LCL ofta är dyrare än FCL per kubikmeter på grund av ökade administrationskostnader, så det är viktigt att se till totalkostnaden och inte bara kostnaden per kubikmeter. 

Effektivisera er tågfrakt med TKL Kundportal

Vi har lång erfarenhet av tågfrakt och hjälper er att effektivisera era importer världen över. I TKL Kundportal kan ni se alla tillgängliga fraktlösningar och direkt jämföra kostnader och ledtider för att hitta den mest lönsamma transporten för ert gods. Boka er tågfrakt direkt i plattformen och följ era transporter i realtid – dessutom kan ni ladda upp alla era fraktdokument online och ha dem samlade på ett och samma ställe. 

Som kund till TKL Logistics får ni tillgång till TKL Kundportal. Dessutom har ni givetvis alltid tillgång till personlig service. Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur ni kan ta ert företags transporthantering till nästa nivå med hjälp av TKL Kundportal.

Vår kundportal Kontakta oss