Idag står sjöfrakt för ungefär 90% av världshandelns transporter sett till volym. Det är det absolut mest hållbara och kostnadseffektiva sättet att transportera en större mängd gods över långa distanser. Sjöfrakt är därmed ett attraktivt transportsätt för dig som har höga ambitioner för hållbarhet och vill minimera transportkostnaderna. Sjöfrakt är det optimala valet för dig som har relativt förutsägbara transportflöden och vill transportera större volymer. Ska du frakta gods från exempelvis Kina till Sverige tar det vanligen ungefär 45 dagar dörr till dörr, koldioxidutsläppet för en sådan transport blir ca 10 gram per fraktat kilogram gods. Skulle det vara så att du har en större mängd gods som ska fraktas men inte tillräckligt mycket för att fylla en hel container finns samlastning som alternativ. Då byggs en LCL (=less container load) som syftar till att du som kund inte ska behöva betala för en hel container. Detta innebär utöver kostnadsbesparingar även miljöfördelar då containerns kapacitet nyttjas optimalt. Tillsammans med oss på TKL kan du möta de ökade kraven på miljöhänsyn utan att kompromissa med vare sig kostnadseffektivitet eller leveranssäkerhet.

Alltså: 

  • Ett kostnadseffektivt transportsätt
  • Bra för dig med förutsägbara transportflöden
  • Med våra LCL-lösningar nyttjas containrarna optimalt även vid mindre frakter
  • Mycket låga CO2-utsläpp vilket stärker din organisations miljöprofil.

Hör av dig till oss på TKL för att ta del av mer information om hur du nyttjar det mest klimatsmarta fraktalternativet på marknaden. Vi har lång erfarenhet av sjöfrakt och hjälper dig hela vägen!