Sjöfrakt är ett kostnadseffektivt transportsätt för stora godsvolymer och den vanligaste formen för globala transporter. Med möjlighet att boka frakt både LCL och FCL – beroende på godsets storlek passar sjöfrakt de flesta importerande företag. I TKL Kundportal ges möjlighet att jämföra och utvärdera aspekter som påverkar valet av containerstorlek exempelvis kostnad och ledtider, vilket ger en effektiv transportplanering – samlat i en användarvänlig plattform.

Transportalternativ utifrån era behov

När ni ska boka sjöfrakt är det dags att ta reda på vilken container som lämpar sig för ert gods. För det är godsets storlek avgör om er frakt kommer transporteras som LCL eller FCL och det finns flera containerstorlekar att välja mellan. Vanligaste är 20DC, 40DC och 40HC. Ska ni transportera gods som är ovanligt stort, tungt eller kräver kyla löser vi på TKL Logistics även det. Här förklarar vi vad begreppen LCL och FCL innebär och hur ni vet vilket alternativ som passar era behov bäst.

LCL (Less than Container Load)

När gods transporteras LCL innebär det att volymen inte uppgår till en hel container. Är godset under 16 cmb kommer det att samfraktas med andra sändningar. Det gör LCL till ett kostnadseffektivt och miljövänligt transportsätt när ni delar fraktutrymme och transportkostnad med andra företag. Att frakta LCL är oftare dyrare än FCL per kubikmeter, vilket kan vara förvirrande eftersom godsets volym är mindre. Det beror till stor del på att mängden administration öka för en container med samfraktning från fler leverantörer.

FCL (Full Container Load)

FCL innebär i motsats till LCL att ni har hela lastutrymmet att disponera – ett bra val när ni ska skicka stora volymer från 16 cmb och uppåt. Med hela lastutrymmet bokat har ni möjlighet att anpassa hur ert gods packas och emballeras vilket minskar risken för transportskador. En egen container behöver inte heller göra stopp för omlastningar längst vägen vilket förkortar ledtider och ert gods kan levereras snabbare. Bra att ha i beaktning är att FCL oftast är betydligt billigare per kubikmeter än LCL. Därför kan det vara rätt beslut att välja FCL även om containern inte fylls.

Kostnadsberäkna fraktalternativ i TKL Kundportal

I valet mellan LCL och FCL är alltså godsets vikt och dimensioner kritiska faktorer. Även tidsaspekten är avgörande – LCL tar i regel längre tid när gods från fler leverantörer ska lastas i samma container. I TKL Kundportal presenteras alla tillgängliga alternativ för sjöfrakt vilket ger er möjlighet hitta den containerlösning som passar era behov bäst. Ni kan jämföra och utvärdera kostnader och transporttider för att hitta det mest lönsamma alternativet för er verksamhet.

Vill ni också använda TKL Kundportal?

Som kund till TKL Logistics får ni tillgång till TKL Kundportal. Dessutom har ni givetvis alltid tillgång till personlig service. Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur ni kan ta ert företags transporthantering till nästa nivå med hjälp av TKL Kundportal.

Vår kundportal Kontakta oss