FCL (Full Container Load) innebär att man bokar en hel egen container för sin transport, till skillnad från när gods skickas med LCL (Less Than Container Load), som du kan läsa mer om här. Det är ofta relativt enkelt att välja om man ska transportera sitt gods med exempelvis tåg- eller sjöfrakt. Vad som inte alltid är lika självklart är vilken typ av fraktlösning och containertyp man ska boka.Vi har tidigare berättat om vad man bör tänka på gällande LCL-frakt. Vid större volymer kan istället hela containrar bokas, och kallas då för FCL-frakt. Detta fraktsätt resulterar oftast i en smidig process för både fraktbolag och beställare på flera sätt. Nedan informerar vi om vad man bör tänka på för att fatta rätt beslut gällande användande av FCL-transporter.

Måste man fylla containern?

Namnet Full Container Load gör det lätt att tro att containern måste fyllas helt och hållet för att det ska vara ett lönsamt alternativ. Så är dock inte alltid fallet när man tar i beaktning att FCL oftast är betydligt billigare per kubikmeter än LCL. Därför kan det vara rätt beslut att välja FCL även om containern inte fylls.Dessutom kan transporttiden komma att förkortas. En egen container behöver inte göra lika många stopp och omlastningar längs vägen. Den totala ledtiden dörr till dörr kan därmed kortas i vissa fall. Av samma anledningar kan FCL även innebära en reducerad risk för skador på emballage. Eftersom containerns innehåll ska till en och samma destination, och inte är lastad med blandat gods, reduceras risken för hanteringsskador och andra oönskade incidenter.För att överhuvudtaget kunna veta hur stor del av en container man beräknar kunna fylla måste man såklart veta hur mycket varje container rymmer. Du hittar information om storlekarna här.Kom ihåg att jämföra din faktiska totalkostnad med din kostnad per kubikmeter när du väljer mellan FCL och LCL. För hjälp med att utvärdera andra faktorer när du gör ditt val är du välkommen att kontakta oss.TKL Logistics erbjuder helhetslösningar som innebär att oavsett om du väljer flyg-, tåg- eller sjöfrakt, så hanterar vi din transport hela vägen från din leverantör i exempelvis Kina fram till dig i Sverige.

Kontakta oss