Vid frakt från Kina till Sverige är lastbilstransport ett snabbt och kostnadseffektivt alternativ. Oavsett om lasten består av farligt gods eller inte, kan lastbilar transportera både standard- och kylcontainrar från i stort sett hela fastlandskina till Sverige. Fördelen med Europas vanligaste transportmedel är, utöver den korta ledtiden, precisionen med vilken en lastbil kan frakta ditt gods. Så länge som det finns en väg kan den ta sig fram. Vi på TKL Logistics gör detta möjligt för frakt från Kina till Sverige. Oavsett storleken på frakten erbjuder vi alternativ för att göra det så effektivt för svenska företag som möjligt att transportera gods från Kina till Sverige.

Tidseffektiv och flexibel transport från Kina till Sverige

Sedan antiken har silkesvägen mellan Europa och Kina gynnat handel. Men där frakten mellan Kina och Sverige förr tog månader eller ibland år så tar det idag bara ca 14–16 dagar med lastbilstransport beroende på vart i fastlandskina transporten utgår ifrån. Sjöfrakt som idag är den vanligaste transportmetoden mellan Kina och Europa tar drygt tre gånger så lång tid, ca 45 dagar, för samma sträcka. Där andra transportmedel kräver att godset är färdigpackat och redo ibland mer än en vecka innan frakten påbörjas är lastbilen ett mer flexibelt alternativ för frakt från Kina till Sverige. Med lastbilsfrakt är det också lättare att undvika eventuella förhinder längs transportsträckan.

Det finns flera olika sorters containrar, allt för att passa ditt företags behov. Vid en mindre frakt transporteras den i en container med flera andra mindre frakter. Man delar då på såväl kostnaden som klimatavtrycket, för att skapa den bästa lösningen för alla. För större volymer bokas större containrar och för farligt eller känsligt gods erbjuder vi alternativ för att skapa en så effektiv transport som möjligt. Lastbilstransport möjliggör en säker och, i jämförelse med andra alternativ, väldigt smidig process när det gäller att frakta just farligt gods och exempelvis batterier från Kina.

Frakt från Kina till Sverige med personlig service

TKL Logistics har flera kontor runt om i fastlandskina för att garantera en tydlig och transparent personlig service från start till mål. Som kund kan du själv enkelt gå in och följa lastbilstransportens färd i vår kundportal och du har även en personlig kontaktperson i Sverige som alltid finns till hands för dig. Vill du veta mer om lastbilsfrakt från Kina eller våra övriga tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa just ditt företag med frakt från Kina till Sverige.

Kontakta oss Läs mer om lastbilsfrakt