Som ledande leksakshandlare i Sverige arbetar Lekia aktivt med att utveckla sin logistikhantering längs med hela kedjan. Tack vare TKL Kundportal kommer de, så fort kommande uppdateringar i Lekias system står färdiga, ha full kontroll över alla transporter och kunna följa leveranser ända ned på artikelnivå.

Pär Landin, Logistikchef på Lekia.

Sveriges ledande aktör inom leksakshandeln

Lekia är idag Sveriges största leksakshandlare och har över 170 enskilda butiker i Sverige, Norge och på Åland. Bolaget, som är helt handlarägt, utgör hela 30 % av Sverigemarknaden och säljer både egna och externa varumärken.

Försäljningen är starkt säsongsbetonad. Inköpen görs från olika länder i världen, men företrädesvis från Kina. TKL som speditör är en viktig länk för att hålla ihop en ständigt uppdaterad leveransinformation från att produkterna lämnar en leverantör tills att de landar på Lekias lager.

Allt högre krav på logistiken för alla parter i leveranskedjan

Att koordinera logistiken för ett bolag i Lekias storlek är en utmaning. För att vara konkurrenskraftiga behöver sortimentet ständigt förnyas och rätt produkt levereras i rätt tid till butikerna, något som ställer stora krav på samtliga leverantörer såväl som på Lekias interna processer. För att lyckas behövs effektiva processer och systemstöd.

Samarbetet med TKL Logistics

Lekia har sedan två år tillbaka samarbetat med TKL Logistics för att samordna sina logistikflöden. 

– Vi valde TKL för deras goda service och engagemang samt deras IT-system där de är väldigt lyhörda till att göra förändringar som förenklar vardagen för oss. Efter två år vet vi nu även att de är måna om sina kunder och att de alltid är snabba med att ta tag i eventuella problem, fortsätter Pär Landin, logistikchef på Lekia. 

Fullständig översyn med TKL Kundportal

TKL Kundportal är en egenutvecklad plattform där användare kan jämföra, boka och följa sina frakter hela vägen från punkt A till punkt B. Utöver förenklade processer och detaljerade kostnadsberäkningar ger kundportalen Lekia möjlighet att framöver kunna spåra sina leveranser ända ned på artikelnivå.

– Vårt gemensamma förbättringsprojekt med fokus på att förse vårt affärssystem med löpande uppdatering av leveransinformation går nu in en ny fas där vi skall se till att uppdatera leveransinformation ned på artikelnivå. Det kommer att ta tid innan vi är i mål, men projektet är igång och vi räknar med att rulla ut leverantör för leverantör under 2022. Den nya systemlösningen kommer ge oss stora fördelar i vårt sätt att kommunicera med våra butiker så att de vet när produkterna förväntas komma till butik, säger Pär Landin, logistikchef på Lekia. 

Leverantörerna tillhandahåller all data kring inköpsorder, artikelnummer, containernummer och cargo ready date medan TKL förser Lekias system med ETD och ETA. Informationen uppdateras löpande mellan parterna och överförs sedan via TKL:s API-integration direkt till Lekias egna affärssystem och interna plattformar. Tack vare det kommer butikerna kunna ge klara besked till kunderna om när produkter beräknas vara tillgängliga igen.

– Lekia är ett perfekt exempel på hur TKL Kundportal förenklar och effektiviserar våra kunders logistikhantering, berättar Oscar Lundgren, VD på TKL Logistics. Möjligheten att kunna följa leveranser ända ned på artikelnivå innebär stora konkurrensfördelar och är ett stort steg i en viktig digitaliseringsprocess.

Vill du också använda TKL Kundportal?

När du samarbetar med oss på TKL Logistics får du alltid tillgång till vår innovativa plattform TKL Kundportal, där du får full kontroll över din logistik. Självklart har du även tillgång till en personlig kundkontakt som bygger upp en personlig kunskap om just ditt företags förutsättningar och behov. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med din logistik!