Tåget blir ett allt starkare alternativ för godsfrakter från Kina. Erik Jonsson på NeH Svenska AB tror att tåget kommer att ta allt större andel av frakterna i framtiden.

NeH Svenska AB är en stor aktör inom profileringsprodukter i Skandinavien. Företaget levererar allt från kaffekoppar till arbetskläder och hela merchandise-paket till företagskunder och stora evenemang, som exempelvis Ishockey-VM.
– NeH är en helhetsleverantör, säger Erik Jonsson som är inköpschef på NeH Svenska AB.
Mycket av produkterna tillverkas i Kina, så det blir stora godsmängder som transporteras från Kina till Sverige.
När man ska skicka gods från Kina har man traditionellt valt mellan båt och flyg. Men tåget har seglat upp som ett bra alternativt på senare tid.

Det går snabbare

Ni har börjat fraktat med tåg från Kina, hur kommer det sig?
– Det är framför allt av tidsmässiga skäl. Det optimala är att frakta med båt, men har man en tajt deadline där flyget tidigare har varit enda alternativet, finns nu tåget.
När tiden krymper mot deadline är tre veckor på tåget att föredra framför sex veckor på haven. Ska det gå ännu snabbare finns såklart flyget att tillgå.
– Tåget har både en miljöfördel och en prisfördel framför flyget. Och nu sjunker priserna för tåget ännu mer.

Mer tåg i framtiden

Vad tror du om framtiden, kommer tågfrakten att öka eller minska?
– Öka , tror jag. En del av de frakterna vi tidigare varit tvungna att flyga hem kan vi nu istället ta med tåg, säger Erik.
Flyget är klart snabbare. Men ledtiderna för tågfrakterna optimeras och förbättras.
– Jag tycker det verkar gå ännu snabbare med tåget nu. I förra veckan väntade vi en stor leverans på fredagen. Men den dök upp i Örebro redan på tisdagen.
Tid och kostnad har varit de viktigaste parametrarna när man ska välja transportsätt. Men en tredje faktor som får allt större betydelse är miljö och klimatpåverkan.
– Vi på NeH Svenska AB jobbar målmedvetet med att minska vår klimatpåverkan. Vi märker också att våra kunder blir mer och mer intresserade av att göra detsamma. Kan vi visa vilken skillnad tåget gör mot flyget i klimathänseende så tror jag efterfrågan på tågfrakter blir ännu större.

Text:
Thomas Lundh
SEO Kompetens