Från och med 1 mars 2023 är ett nytt krav att utökad säkerhetsdata ska skickas in för varor som ankommer till tullen i EU, Nordirland, Norge och Schweiz. Kommande förändring är en del av Europeiska unionens (EU) strävan efter att stärka säkerheten. De nya reglerna ingår i den senaste versionen av Import Control System 2 (ICS2). ICS2 kommer att gälla för all flygtransport med destination i EU (inklusive Nordirland, Norge och Schweiz), men även för transporter som går via de nämnda destinationerna.

Syftet med utökade säkerhetsåtgärder

Huvudsyftet med de utökade säkerhetskontrollerna är att förbättra säkerheten och skydda den europeiska marknaden samt medborgarna. Det handlar om att säkerställa säkerhet för bland annat allvarliga hot mot medborgarnas hälsa eller hot mot miljön i närområdet. Det kan exempelvis vara förorenade varor, varor som innehåller för höga halter av cancerframkallande ämnen, läkemedel eller andra hälsofarliga ämnen. Att utöka säkerhetsåtgärderna minskar därför risken för bland annat spridning av sjukdomar. 

Ange korrekt och fullständig information

Vi vill att ni med hjälp av den här informationen säkerställer att ni anger korrekt och fullständig information när ni skickar in era dokument till oss på TKL Logistics. Det är viktigt att ni skickar med;

  • Vad det är för typ av varor
  • Material på varorna
  • Varornas syfte
  • (HS)-nummer

Genom att skicka med korrekt information digitalt säkerställer ni att ni följer alla de aktuella tullregler som finns – inklusive ICS2. Att alla dokument finns tillgängliga innan försändelsen landar i EU, Nordirland, Norge eller Schweiz effektiviserar transporttiden och minskar risken för att varorna fastnar i tullen i väntan på kompletterande information. 

För att underlätta för er och för att ni ska kunna göra era bokningar på ett korrekt sätt kommer vi att uppdatera kundportalen.

Publicerat: 2023-02-08

Vår kundportal Kontakta oss