När man står inför att transportera gods från Kina till Sverige ställs man inför en rad komplexa beslut. Här ger vi dig en djupgående översikt över de kritiska stegen i importprocessen och introducerar dig till hur TKL Portalen kan vara en nyckelfaktor i att effektivisera och förenkla hela kedjan. Få en omfattande förståelse för hur du kan maximera effektiviteten i dina fraktlösningar, säkerställa realtidsövervakning av sändningar och navigera smidigt genom förtullningslandskapet.

1. Val av fraktmetod

När det gäller att transportera varor från Kina till Sverige finns det primärt tre fraktmetoder att överväga: sjöfrakt, flygfrakt eller tågfrakt.

  • Sjöfrakt: Denna metod är generellt sett mer kostnadseffektiv, särskilt för större försändelser. Även om sjöfrakt tar längre tid jämfört med flygfrakt, erbjuder metoden ett lägre koldioxidutsläpp per ton-kilometer, vilket gör den till ett mer hållbart alternativ för långdistansfrakt. Många företag väljer sjöfrakt inte bara för dess ekonomiska fördelar, utan också för dess lägre miljöpåverkan.
  • Flygfrakt: Flygfrakt är snabbare och kan vara idealiskt för varor som är tidskänsliga eller har ett högt värde. Dock är det ofta dyrare än sjöfrakt. Ur ett hållbarhetsperspektiv har flygfrakt även ett betydligt högre koldioxidutsläpp per ton-kilometer jämfört med sjöfrakt. Företag som prioriterar snabba leveranstider kan dock finna flygfrakt oumbärligt, men det är viktigt att väga detta mot de miljömässiga aspekterna.
  • Tågfrakt: Tågfrakt har blivit ett alltmer populärt alternativ för transport av varor från Kina till Sverige. Denna metod kombinerar fördelarna med både sjö- och flygfrakt: det är snabbare än sjöfrakt men ofta billigare än flygfrakt. Dessutom har tågfrakt ett lägre koldioxidutsläpp jämfört med flygfrakt, vilket gör det till ett hållbart val. Tågfrakt är särskilt fördelaktigt för företag som söker en balans mellan kostnad, hastighet och hållbarhet.

I takt med att hållbarhet blir en allt viktigare fråga för företag och konsumenter, blir valet av fraktmetod inte bara en ekonomisk utan också en etisk övervägning. Det är avgörande för företag att noggrant överväga både kostnads- och miljöfaktorer när de bestämmer sig för den mest lämpliga fraktmetoden. I TKL Portalen kan du beräkna och jämföra kostnader för olika fraktalternativ, och smidigt boka den fraktlösning som matchar dina behov bäst. Du kan även se hur mycket koldioxid dina sändningar har genererat.

Containerfrakt
Valet mellan LCL och FCL påverkar både ledtider och kostnader.

2. LCL eller FCL – vad ska jag välja?

Vid beslutet att nyttja sjöfrakt eller tågfrakt som transportmetod, ställs man inför två olika lastningsalternativ: LCL (Less than Container Load) eller FCL (Full Container Load). Dessa val kan avsevärt påverka både ledtider och kostnader och det är därför av yttersta vikt att noggrant överväga vilket alternativ som bäst uppfyller era specifika transportbehov.

  • LCL (Less than Container Load): LCL är ett optimalt val för de som inte har en tillräcklig volym av varor för att fylla en hel container. I detta scenario kombineras dina varor med andra försändelser inom samma container. Denna konsolideringsmetod kan erbjuda kostnadsbesparingar, särskilt för mindre försändelser. Dock bör man vara medveten om att detta kan leda till längre förberedelsetider, eftersom varje försändelse inom containern måste sorteras och packas korrekt. Dessutom kan det medföra ytterligare hanteringsavgifter vid destinationen på grund av den komplexa lossningsprocessen.
  • FCL (Full Container Load): För de som har en större volym av varor, vilket rättfärdigar användningen av en hel container, är FCL det mest lämpliga valet. Med FCL allokeras en hel container exklusivt för en enskild försändelse, vilket eliminerar risken för skador som kan uppstå när varor blandas med andra försändelser. Denna exklusivitet kan också resultera i snabbare ledtider, eftersom det finns färre krav på mellanliggande lastning och lossning.

Vid valet mellan LCL och FCL är det avgörande att noggrant överväga både volymen av varor och de potentiella riskerna och fördelarna med varje metod för att säkerställa en effektiv och säker transport. För att identifiera det mest kostnadseffektiva valet för ditt specifika gods rekommenderar vi att du jämför totalkostnaden med kostnaden per kubikmeter innan du fattar ett beslut.

TKL Kundportal iPad
I vår portal kan du enkelt övervaka alla dina sändningar i realtid.

3. Övervaka sändningen i realtid med TKL Portalen

Efter att sändningen har bokats och är på väg till Sverige, kan du i TKL Portalen övervaka transportens framsteg i realtid. Det här ger dig insyn i varje steg av fraktprocessen, från upphämtning till slutlig leverans. Genom att ha en omedelbar översikt över sändningens status kan eventuella avvikelser upptäckas och åtgärdas snabbt, vilket minimerar kostnader relaterade till förseningar eller felhantering. Med TKL Portalen kan företag säkerställa att de inte bara sparar tid, utan även värdefulla resurser, vilket i slutändan bidrar till en förbättrad bottenlinje.

4. Förtullningsprocessen

När godset anländer till Sverige är tulldeklarationen en central del av processen. Den specificerar den importerade varan, tillhörande tullavgifter och eventuella restriktioner. Beroende på när informationen tillhandahålls Tullverket kan deklarationsmetoden variera. Hos TKL Logistics hanterar vi hela förtullningsprocessen, vilket möjliggör för er att helt fokusera på er huvudverksamhet.

För import från länder utanför EU är det nödvändigt med stödjande dokumentation, som fraktdokument, fakturor och packlistor, ifall Tullverket skulle begära detta. Det är viktigt att notera att dessa dokument, tillsammans med tulldeklarationen, måste arkiveras och bevaras i en period om fem år. Det här gör du enkelt i TKL Portalen, där du kan ladda upp och hantera alla dokument som rör dina frakter.

Vill du veta mer om möjligheterna med TKL Portalen, eller hur du ska gå till väga för att importera varor från Kina till Sverige? Som global speditör har vi på TKL Logistics har lång erfarenhet av komplex logistik och hjälper dig att hitta rätt transportalternativ för dina behov. Kontakta oss så bokar vi in ett kostnadsfritt möte. Välkommen till logistik som den borde vara!

Logga in på kundportalen Kontakta oss