Lastbilsfrakt är det vanligaste transportalternativet för frakter inom Europa. Med våra lösningar för lastbilstransporter kan ni kan alltid räkna med korta ledtider, flexibilitet och hög leveranssäkerhet – oavsett om ni vill frakta mindre paket eller en hel trailer. I detta inlägg berör vi fördelarna med lastbilstransport, hur ni väljer typ av transport och vad som egentligen klassificeras som farligt gods.

Lastbilsfrakt – ledande för transporter inom EU

Det finns många fördelar med att nyttja Europas vanligaste transportmedel – lastbilsfrakt. Utöver den korta ledtiden hanteras er frakt med full precision då varorna färdas direkt från punkt A till punkt B – utan mellanlandning. Att lasta trailers och planera rutter så effektivt som möjligt minskar både kostnader och miljöpåverkan. Utöver det utvecklas det ständigt mer och mer klimatsmarta lastbilar.

Välj typ av lastbilstransport

Vid frakt av gods inom Europa får ni i de allra flesta fall ett totalpris för er frakt och undviker på så sätt att bli överraskad av oväntade kostnader. Priset på transporten påverkas beroende på vilket alternativ ni väljer – LTL eller FTL. 

  • LTL (Less than Truckload) LTL är ett alternativ för er som har gods som inte uppnår tillräcklig stor volym för att fylla en hel lastbil eller trailer. Möjligheten finns då att dela lastutrymme med andra företag, och därigenom sänka transportkostnaderna och bidra till en mer hållbar transport.
  • FTL (Full Truckload) Om ni har möjlighet att fylla hela lastutrymmet är FTL vanligtvis det mest kostnadseffektiva alternativet för er frakt.
  •  

Vi på TKL Logistics har tagit fram fyra grundaspekter att ta i beaktning när ni väljer typ av lastbilstransport:

  • Godsets volym Hur stor del av ert gods kommer fylla lastutrymmet? 
  • Budget Vad blir er totalkostnad respektive kostnad per kubikmeter med de olika fraktlösningarna, och vad prioriteras högst – pris eller effektivitet? 
  • Tid Hur viktigt är det med tidseffektivitet? får godset stanna några gånger längs vägen? 
  • Farligt eller känsligt gods Är det både tillåtet och lämpligt att samlasta ditt gods?

Som er neutrala partner kan vi hjälpa er att ta fram den optimala och mest kostnadseffektiva lösningen för just er. Genom vår fraktanalys ser vi över era logistik- och transportflöden och illustrerar prisbilden, så ni enkelt kan se hur mycket pengar ni kan spara med en lösning från oss.

Frakt av farligt gods 

Vid lastbilstransport inom Europa har du möjlighet att frakta så kallat “farligt gods”. Farligt gods identifieras som de ämnen och föremål som kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport. Det finns internationella regler och bestämmelser som kräver särskilt varsam hantering vid transport av dessa varor. 

TKL Kundportal – All transporthantering i en plattform

Vi på TKL Logistics vill ge dig full insyn och kontroll över alla dina frakter – världen över. Med vår kundportal kan du därför få världen att rulla med ett knapptryck. Via ett modernt och användarvänligt gränssnitt bokar du snabbt dina frakter och har full kontroll hela vägen från punkt A till punkt B. Däremellan har du under dygnets alla timmar tillgång till realtidsinformation gällande status för dina frakter.Läs mer eller kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan effektivisera ditt företags transporter. Välkommen till logistik som det borde vara! 

Läs mer om lastbilsfrakt Kontakta oss Vår kundportal