Smarta och pålitliga logistik- och transportlösningar är viktiga för att upprätthålla och utveckla stabila varuflöden. Importerande företag har mycket att vinna på att skapa sig en lättöverskådlig överblick och tids- och kostnadseffektivisera sina transportflöden. Här erbjuder TKL Kundportal er en fullständig logistikhantering där ni får full kontroll över alla era frakter – oavsett vart i världen de befinner sig.

Alla transporter på en plattform

Det finns många olika fraktlösningar att välja mellan och det är era behov och prioriteringar som avgör vilken lösning som är bäst vid varje givet tillfälle. Tågfrakt är billigare än flygfrakt, men är inte lika tidseffektivt. Lastbilsfrakt är det vanligaste sättet att frakta gods inom Europa, och är ett smidigt alternativ som tar godset hela vägen fram. Om ni ska frakta större volymer och längre sträckor är istället båtfrakt ett bättre alternativ som kommer ge er en lägre fraktkostnad per kubikmeter. Att själva koordinera internationella transportlösningar är ett tidsödande arbete som kräver ett välfungerande samarbete med en mängd olika parter. Med TKL Logistics blir er frakthantering mer effektiv då ni enbart behöver ha kontakt med oss. Er personliga kontaktperson skräddarsyr den fraktlösning som passar ert företag bäst. Ni har sedan full kontroll över transporterna i TKL Kundportal och kan därifrån följa transportkedjan från punkt A till B.

Effektiv digital frakthantering

I vår kundportal får ni en fullständig logistikhantering i en modern och användarvänlig plattform. Ni kan direkt i kundportalen jämföra olika fraktalternativ för att både tids- och kostnadseffektivisera era transportlösningar. Genom att ladda upp alla era fraktdokument i kundportalen får ni en överblick över vilka dokument som saknas och kan på så sätt undvika kostsamma stopp och misstag. En digital frakthantering förenklar ert arbete och ger en mer lönsam transportkedja.

Vill ni också effektivisera era transporter?

Vi på TKL Logistics hjälper er med er dagliga logistik och bygger upp en personlig kunskap om ert företag och de behov ni har. Genom detta kan vi erbjuda er den bästa möjliga servicen och planera vilka transportflöden som passar er bäst. Ni får även tillgång till en toppmodern kundportal där ni både kan jämföra och boka frakter, få realtidsinformation om era pågående transporter och samla viktiga dokument. Välkommen att kontakta oss för att ta första steget till en helt digital frakthantering.

Vår kundportal Kontakta oss