Spridningen av coronaviruset har minskat i Kina men ökar i Europa. Våra transporter fortlöper som vanligt, dock bör man ha i åtanke att ledtiden för vissa transporter med stor sannolikhet kan komma att påverkas framöver till följd av den pågående utvecklingen. Vi håller oss konstant uppdaterade för att kunna hantera situationen på bästa sätt för våra kunder. Kina som hittills drabbats hårt av coronaviruset, med ekonomiska följder även för svenska företag, är efter kraftfulla åtgärder nu på god väg tillbaka till sin normala produktions- och transportkapacitet. Istället är det nu i Europa som spridningen och därmed myndigheters restriktioner ökar dag för dag. Italien är det europeiska land som hittills beslutat om kraftigast åtgärder, genom att försätta hela landet i karantän till och med den 3 april. Lastbilstransporter in och ut ur Italien pågår fortfarande men de rådande förhållandena innebär en risk för förlängda ledtider. I syfte att undvika en liknande spridning av viruset har USA beslutat att under 30 dagar stoppa flygtrafik från EU. Reduceringen av den totala transatlantiska transportkapaciteten som utgörs av flyg- och sjöfrakt kommer sannolikt att leda till ökade kostnader och längre väntetider. För den som i normalfall skickar gods från Sverige till USA med flyg hjälper vi till att hitta alternativa lösningar. Vi på TKL Logistics förstår den allmänna oron för utvecklingen och för marknadens reaktioner. Vi utvärderar omständigheterna löpande och säkerställer att våra partners även fortsättningsvis erhåller de bästa möjliga transportlösningarna. Vi arbetar i nuläget från våra kontor där vi vidtagit extra försiktighetsåtgärder och följer Folkhälsomyndighetens direktiv. Om det skulle behövas har våra medarbetare även möjlighet att genomföra sitt arbete hemifrån utan konsekvenser för våra kunder.