Till följd av coronaviruset och dess konsekvenser för den globala transportsektorn har våra leverantörer av kurir- och expressändningar nu behövt införa allmängiltiga avgiftshöjningar samt viktbegränsningar per sändning och per kolli. Dessa tillfälliga krisåtgärder kommer att appliceras på samtliga sändningar tillsvidare, inklusive våra kunders. Restriktionerna och prishöjningarna kan härledas till kraftigt ökade godsvolymer från Kina i förhållande till transportkapaciteten, samt coronavirusets samhällspåverkan på global nivå. De rådande omständigheterna innebär en ökad risk för längre ledtider även på expressleveranser. Specifik information om respektive kurirers pristillägg och förändringar: Vi följer utvecklingen och gör allt vi kan för skapa de bästa möjliga lösningarna för våra kunder utifrån de aktuella förutsättningarna. För frågor om dina transporter är du alltid välkommen att höra av dig till din kontaktperson hos oss på TKL.