Italien, som drabbats hårt av coronaviruset, stänger ned ej samhällsviktiga företag. Det innebär att verksamheten i lager och terminaler upphör och att godstransporter slutar rulla från och med midnatt mellan 25 och 26 mars. Stoppet är planerat att pågå i två veckor framåt men det kan såklart komma ändrade besked snabbt under de rådande omständigheterna. Andra länder har också begränsat människors rörelsefrihet och stängt exempelvis restaurangverksamhet men Italien är hittills det enda europeiska landet som infört så pass kraftiga åtgärder att godstrafik stoppas. Även USA har börjat stänga ned företag som inte har samhällsviktiga funktioner. Kina har däremot återhämtat sig till stor del och startar igång tidigare stoppade verksamheter, dock är flygningar till Europa fortfarande väldigt begränsade. Dessa omständigheter leder till förseningar och ökade kostnader. Vi gör allt vi kan för att reducera konsekvenserna för våra kunder och fortsätter att hålla oss själva och våra kunder uppdaterade på utvecklingen.