Våra godstransporter fungerar fortfarande som de ska, dock har internationella åtgärder relaterade till coronaviruset nu lett till ökningar av kostnader och ledtider för vissa rutter. Dessa ökningar beror på flera faktorer. Flera färjelinjer är inställda och ett antal åkerier har nedsatt kapacitet samt har stoppat vissa körningar helt. Detta kräver alternativa rutter som är dyrare och/eller längre än våra ordinarie lösningar. På grund av omständigheterna är dessa trafikleder och åkerier dessutom under extra hög belastning, vilket påverkar priser och väntetider ytterligare. Stängda landsgränser innebär hittills inte ett stopp av godstransporter. Dock leds trafikflöden nu i flera länder om till ett reducerat antal gränsövergångar för att öka kontrollen. Detta kommer med säkerhet skapa flaskhalsar som resulterar i ökade ledtider och kostnader. Åtgärderna tagna i vissa Europeiska länder gör att flera aktörer inte kan leverera sina tjänster som avtalat. Det innebär att de behöver, och med hänvisning till force majeure-klausuler kan, höja sina priser eller leverera senare än vanligt. Samtliga ovanstående faktorer leder till ökade väntetider och extra kostnader som tyvärr kommer att gå ut över våra berörda kunder. Det går i dagsläget inte att förutse de exakta kostnadsökningarna men vi vill informera våra kunder om den stundande utvecklingen. Vi fortsätter att hålla oss själva och våra kunder uppdaterade och vi gör allt vi kan för att minimera konsekvenserna av förändrade förhållanden.