Coronaviruset fortsätter att sprida sig och det är fortfarande oroligt i Kina i väntan på hur situationen ska utveckla sig. Ledigheterna är officiellt avslutade i de flesta av provinserna, men under väldigt restriktiva förhållanden. Människor får inte resa mellan städer, vilket betyder att många som rest långt under ledigheterna inte har möjlighet att ta sig tillbaka till sina arbetsplatser. I de flesta hamnar och terminaler är driften igång men med begränsade resurser. De flesta som har möjligheten jobbar hemifrån. En del kurirbolag så som DHL och TNT har börjat att ta emot bokningar, men kapaciteten är begränsad då det inte finns många chaufförer att tillgå. Våra kollegor i Kina jobbar hemifrån och gör vad de kan för att svara på frågor samt ge information till leverantörerna lokalt. Situationen är allvarlig och vi ber om förståelse för avvikande avgångar och förseningar i transportkedjan.