Det är inte alltid så enkelt att veta hur ni som företag ska göra för att välja de mest klimatsmarta transporterna – därför vill vi på TKL hjälpa er. Vi förstår att det är många faktorer som behöver beaktas vid valet av transport. Tid, kostnad, säkerhet och koldioxidutsläpp är bara några av alla de parametrar som ni kan behöva ta hänsyn till. Vi tror att kunskap är en början till att göra ett informerat och noga övervägt transportval där ni själva eller tillsammans med oss kan värdera vilka parametrar som bör prioriteras för den specifika sändningen. I denna miljörapport kommer vi därför förklara mer ingående för hur varje transportsätt förhåller sig till miljöpåverkan med koldioxidutsläppen i fokus.

Vilket transportsätt har minst påverkan på miljön?

Det kommer troligtvis inte som en överraskning att vissa transportsätt är mer miljövänliga än andra. I tabellen (tabell 1) nedan kan ni se en jämförelse av de olika transportsätten som tillhandahålls. Först i tabellen presenteras det avstånd vi räknar på för alla transportsätt, det vill säga 10 000 km. Realistiskt sett är det väldigt sällan man väljer att lastbilstransport vid så pass långa sträckor men för jämförelsens skull har vi räknat på det. Därefter presenteras de olika transportsätten – sjö, flyg, lastbil och tåg – som blir föremål för jämförelsen. Därefter presenteras storleken på godset. 

Tabell 1 jämför de olika transportsätten och de utsläppt som blir. 

På nästa rad ser ni hur mycket koldioxid räknat i kilo varje sändning genererar. Något som blir tydligt är att 1000 kg med sjötransport släpper ut allra minst koldioxid. Således är det mest miljövänligt att välja sjöfrakt om ni vill att parametern koldioxidutsläpp ska vara så låg som möjligt.

Det näst mest fördelaktiga transportsättet att välja, av miljöskäl, är tåg. Tågfrakt har snabbare transporttid än sjöfrakt, därför kan det vara en fördel att välja tåg om ni vill prioritera ett lågt koldioxidutsläpp men samtidigt vara tidseffektiv.

Lastbilstransport är det tredje mest fördelaktiga alternativet. Koldioxidutsläppet är baserat en lastbil som kör på icke förnybart bränsle. I de allra flesta fall är lastbilsfrakt nödvändigt delar av sträckan för att godset ska nå sin slutdestination då varken båt, flyg eller tåg når hela vägen fram. Något vi undersöker och jobbar på just nu är att kunna erbjuda lastbilstransporter där man blandar upp sitt bränsle med förnybart bränsle. Detta kommer resultera i att koldioxidutsläppen minskar markant. Vi räknar med att kunna minska koldioxidutsläppen med 60–80% på lastbilstransporter om lastbilen körs med 100% HVO (hydrerad vegetabilisk olja). Vi kommer att berätta mer om detta i ett nyhetsbrev vid ett senare tillfälle.

Det transportsätt som släpper ut mest koldioxid och som således kommer på sista plats när det kommer till mängden utsläpp av koldioxid är flygtransport. I tabellen kan ni se att flyg släpper ut nästan 100 gånger mer koldioxid än vad sjötransport gör. Vill ni tänka mer klimatsmart ska ni försöka undvika att flyga era sändningar. Flygtransport är dock det snabbaste transportsättet, så har ni tidskritiska varor kan det ibland vara det enda alternativet att välja flygtransport. Allt fler flygbolag undersöker användning av förnybart bränsle och klimatkompensering av olika slag. Därför ser vi att utvecklingen går framåt även när det gäller mer klimatsmarta flygtransporter. Ännu är dock vägen lång tills flygtransporter kan konkurrera med de låga utsläppen som genereras av en sjötransport.

På nästa rad i tabellen redovisas hur mycket energi mätt i kilowattimmar (kWh) respektive transportsätt genererar. Ni kan se att det följer mönstret ovan där sjötransport genererar minst, därefter tåg, lastbil och flest kilowattimmar generas av flygtransport. 

Jämför olika avstånd för ökad förståelse

Visst går det se att sjöfrakt är mest miljövänligt men vad betyder siffrorna egentligen? Det kan vara svårt att förstå om de inte sätts i förhållande till något som är mer greppbart. Därför visar nästa tabell (tabell 2) hur många kilometer ni behöver köra med en bil som släpper ut 100 gram per km för att komma upp i samma mängd koldioxidutsläpp samt hur mycket energi det motsvarar jämfört vad ett hushåll i snitt förbrukar.

Tabell 2 visar utsläpp av Co2 i kilo per 10 000 km. 

I tabellen (tabell 3) till höger kan ni se städer och deras avstånd till Stockholm. Om ni jämför de olika tabellerna, som vi har presenterat, kan ni bland annat se att ni skulle kunna köra nästan tolv gånger tur och retur till Rom från Stockholm för att komma upp i samma mängd koldioxidutsläpp som en flygtransport gör – jämför sedan det med en sjötransport där man knappt når Malmö med bil för att nå samma mängd utsläpp.

På sista raden i tabellen ovan (tabell 2) jämförs energiåtgången vid respektive transport med hur många dagar samma mängd skulle kunna förse ett hus med el. Detta är uträknat på att ett hushåll i snitt använder sig av 20 000 kWh på ett år. Även här kan det ses stor skillnad mellan de olika transportsätten, särskilt mellan flyg och de övriga.

Tabell 3 visar hur långt de olika städerna har till Stockholm.

Förmodligen har vi kommit fram till samma slutsats genom att titta på dessa tabeller. Sjötransport är mest miljövänligt och flygtransport är minst miljövänligt – om vi ser till koldioxidutsläpp. Som vi tidigare nämnt finns det såklart flera parametrar att ta i beaktning men vi hoppas denna genomgång kan bidra till en ökad miljömedvetenhet i val av transport. 

I vår kundportal kan ni se hur mycket koldioxid som era senaste sändningar genererar. Det presenteras även hur mycket koldioxid per kilo gods som genererats för de respektive transportsätten. Vill ni veta mer? Tveka inte att ta kontakt med oss. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Se din miljörapport Kontakta oss