Tågfrakt har utvecklats till ett attraktivt fraktalternativ för företag som importerar gods från Asien. Och vi förstår varför. Det är nämligen snabbare än båt och billigare än flyg. Dessutom har tågfrakt blivit uppmärksammat ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi på TKL Logistics berättar hur tågfrakt kan öppna upp för nya möjligheter för dig som importerande företag i Sverige.

Prisbild – en avgörande aspekt

Handelsutbytet mellan Kina och Europa är idag ett av de främsta ekonomiska partnerskapen i hela världen. Den intensiva utvecklingen och det stora importbehovet har medfört en positiv inverkan på flera olika faktorer som företag ställs inför vid val av transportalternativ. Kostnad är en av dem, vilken i många fall även är avgörande. Idag är transportkostnaden per kilo betydligt lägre med tågfrakt än med flygfrakt och därmed även en faktor för företag som vill optimera sina kostnader. Men tågfrakt är så mycker mer än ett kostnadseffektivt alternativ – läs vidare.

Tidsbesparing – utan kompromisser

Tågfrakt är för många ett givet transportsätt tack vare dess balans mellan tid och kostnad. Idag är ledtiden med tågfrakt ungefär 23 dagar från dörr till dörr – ungefär mitt emellan ledtiden för flygfrakt och båtfrakt. Tågfrakt har därmed blivit ett optimalt alternativ när en kostnadseffektiv lösning är prioriterad och leveranserna är tidskritiska för företagets verksamhet.

Miljötänk – hållbarhet i fokus

I takt med en större medvetenhet och ökade krav från slutkonsumenter värnar allt fler företag om sin hållbarhetsprofil. Och här har tågfrakt blivit ett populärt alternativ i importörernas transportflöden. Med tågfrakt uppnår du ett betydligt lägre CO2-utsläpp per kilo än med flygfrakt, samtidigt som du gör stora besparingar utan att kompromissa med varken kostnad eller tid.

TKL Kundportal – All transporthantering i en plattform

Vi på TKL Logistics vill ge dig full insyn och kontroll över alla dina frakter – världen över. Med vår kundportal kan du därför få världen att rulla med ett knapptryck. Via ett modernt och användarvänligt gränssnitt bokar du snabbt dina frakter och har full kontroll hela vägen från punkt A till punkt B. Däremellan har du under dygnets alla timmar tillgång till realtidsinformation gällande status för dina frakter.Läs mer eller kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan effektivisera ditt företags transporter. Välkommen till logistik som det borde vara!

Tågfrakt Kontakta oss Vår kundportal