TKL Kontor i Shenzhen 2

TKL Logistics China Limited Shenzhen Branch

Room 1521, Caiwuwei Jinlong Building, No. 139, Hongbao Road

Luohu District Shenzhen, P.R China 518001

Contact: Cara Zhang

Tel No: +86-755-8233 2428

Mob No: +86-134-2443 3958

Fax No: +86-755-8233 2408

Email: tklszx@tkllog.cn