TKL LOGISTICS (CHINA) LIMITED
ROOM1202, 12/F, NO.762 ZHONGXING ROAD
KAIFENG BUILDING,
NINGBO, 315040, CHINA
TEL. +86-574-8730 2966 FAX. +86-574-8730 2366
CONTACT: ASTOR CHEN
EMAIL: ASTOR.CHEN@TKLLOG.CN

Vårt kontor i Shanghai är en oberoende, pålitlig och flexibel flyg och sjö speditör som omfattar norra och östra delen av Kina.
Vår huvudsakliga verksamhet omfattar samlastningstrafik med flyg, sjö, sjö-flyg men även tåg och med kundanpassade lösningar baserade på kundernas specifika behov i hela världen.

Vi har egen samlastnings service varje vecka till Sverige från Shanghai och Ningbo både för flyg och sjö men även dagliga avgångar med olika kurir lösningar.
Företaget bildades 2005 som ett representationskontor i Shanghai i ASE-gruppen. Det har uppgraderats till ett aktiebolag under 2007 på grund av att efterfrågan på affärsutveckling i Kina.
Från och med 2012 igår nu kontoret i TKL Group och namnbyte ägde rum under 2015 till TKL Logistics LTD.

Från Shanghai täcker vi in alla transporter med flyg och sjö från norra Kina som Peking, Tianjin, Dalian, Qingdao och östra Kina som Shanghai, Jiangsu, Anhui, Jiangxi och vissa städer i Zhejiang.
Vi erbjuder globala transportlösningar med särskild inriktning på transport till och från de skandinaviska länderna.

Vår Ningbo kontor öppnades 2007 och går in under vårt kontor i Shanghai. Ningbo kontoret täcker alla städer i Zhejiang sjövägen.

Ningbo