Vi på TKL har erfarenhet av tågfrakt från Kina sedan två år tillbaka. Det är ett miljösmart alternativ att frakta gods, när man har lite mer bråttom. Det går snabbare än båt och det är billigare än flyg.
Nu börjar också transportsättet uppmärksammas allt mer i internationell media. Nyligen avgick första godståget från Kina med destination London.

Här är en artikel om det i brittisk press.