Efter noggrann utvärdering och bedömning av den aktuella säkerhetssituationen i Röda Havet har flertalet rederier beslutat att tillfälligt avstå från att segla i detta område. Detta beslut grundar sig på de ökande riskerna för säkerhetsincidenter och attacker som har rapporterats i regionen. Rederiernas högsta prioritet är alltid att säkerställa säkerheten för besättning och last. Genom att undvika Röda Havet minimerar rederierna potentiella attacker för alla inblandade. Rutten runt Afrikas kust förlänger transittiden med cirka 10 dagar.

Vi förstår att detta beslut potentiellt kan påverka era transporter då rederierna aktivt söker alternativa rutter och lösningar för att hantera de pågående utmaningarna. Vi håller er uppdaterade och återkommer till er med status på sändningsnivå så snart vi får information från respektive rederi.

Stort tack för er support!

Publicerat: 2023-12-18

Logga in på kundportalen Kontakta oss