Jämför oss med din befintliga lösning

Med vårt unika analyssystem skapar vi en helhetstäckande bild av ditt företags nuvarande fraktkostnader och jämför med prisbilden för en transportlösning från TKL. Eftersom TKL är en neutral part som inte är bunden till någon specifik aktör kan vi alltid hitta det optimala och mest kostnadseffektiva upplägget. När du anlitar TKL får du en komplett lösning, där allt från första analys till leverans fram till dörren ingår. Vi hjälper dig att få kontroll på dina transporter och sköter allt pappersarbete åt dig, inklusive förtullning.

När du låter oss göra en fraktanalys av dina logistik- och transportflöden tar vi samtligt underlag som vi får tillgång till i beaktning. Resultatet blir en tabell som tydligt illustrerar kostnadsläget för dina transporter i jämförelse med vad en lösning från TKL hade kostat. På så sätt kan du enkelt se, svart på vitt, hur mycket pengar du kan spara med en lösning från oss.  

Vid varje fraktuppdrag gör vi även en miljöanalys med ett 15-tal parametrar som sammanställs i en tabell, där du kan jämföra hur de olika transportsätten påverkar miljön. Genom detta får du tillgång till beslutsunderlag som inkluderar de miljömässiga aspekterna av dina transporter. 

Beställ en fri fraktanalys


  I våra hjälpmedel besvarar vi de vanligaste frågorna som vi får gällande våra tjänster, vänligen läs igenom dem i väntan på återkoppling från oss.

  Digital Logistics and Freight Management in Your Hands

  As our client you get access to our innovative platform, TKL Client Portal. There you can compare prices and book your freights, manage important freight documents and view the current status of your ongoing transports. Experience full control with digitalized logistics and freight management that keeps you updated with real-time information. TKL Client Portal makes your processes easier and your transport chain more profitable. 

  Learn More

  Global närvaro

  För att kunna ha de mest kvalitativa transportlösningarna inom sjö, lastbil, tåg, flyg och kurir krävs det att du samarbetar med en mängd olika transportörer.

  När du samarbetar med TKL Logistics är vi den enda kontakten du behöver.

  Om oss

  Why Choose TKL Logistics as Your Partner?