Frakt från Kina till Sverige med tåg

Tågfrakt från Kina till Sverige har under de senaste åren utvecklats till ett attraktivt fraktalternativ för företag som är beroende av importer från Asien. Positionen som tågfrakt tar är en mellanväg i relation till flyg- och sjötransporter. Kostnaden per fraktat kilo är vid tågfrakt endast en bråkdel av den för flygfrakt. Samtidigt är ledtiden markant lägre än vid sjöfrakt. Dessutom har tågfrakt stora fördelar från ett hållbarhetsperspektiv – något som blir allt viktigare för svenska företag när det gäller frakt från Kina till Sverige. Det historiskt blomstrande handelsutbytet mellan Kina och Europa har under de senaste två decennierna intensifierats ytterligare, och det starka bandet mellan parterna bildar ett av de största ekonomiska partnerskapen i världen. Som ett resultat av det framgångsrika ekonomiska utbytet har Kina valt att investera mångmiljardbelopp i järnvägsförbindelsen mellan Kina och Europa som är en del av “The one belt one road”. Rekordinvesteringarna har mynnat ut i fantastiska möjligheter för ekonomiska och miljömässigt hållbara transporter från Kina till Europa.

Stora möjligheter till kostnadsbesparingar

Generellt sett ligger kostnaden för att frakta ett kilo gods från Kina till Sverige, dörr till dörr, på 5-6 SEK med tågfrakt. Detta i jämförelse med ca 40 SEK per kilo som flygfrakt kostar. Tidigare har flygfrakt varit den enda lösningen för leveranser där båtfraktens ledtider inte kunde tillgodose behovet. Den potentiella besparingen som kan göras genom att använda tågfrakt istället för flygfrakt på de leveranser som är tidskritiska men rutinmässiga, är med andra ord enorm. Tågfrakt öppnar upp möjligheter för de företag som vill optimera kostnader och transittider i sina leveranskedjor. Avgångarna från Kina sker dessutom på daglig basis vilket gör leveranssättet pålitligt och flexibelt.

Klimatsmart frakt utan kompromisser

Tågfrakt innebär betydligt lägre CO2-utsläpp per fraktat kilo än flygfrakt. Faktum är att flygfrakt resulterar i ungefär 30 gånger större utsläpp än tågfrakt. Det innebär att du har en unik möjlighet att hålla nere både kostnad, ledtid och utsläpp för dina transporter som involverar frakt från Kina till Sverige. Kraven på miljömedventenhet från slutkonsumenterna och från politiskt håll gör att just klimatperspektivet blir en allt mer viktig aspekt av importörernas transportflöden. I takt med att klimatdebatten intensifieras ställer fler om till mer miljövänliga transporter. Tågfrakt innebär att du i många fall kan göra detta utan ekonomiska eller tidsmässiga kompromisser. TKL Logistics är en ledande aktör inom tågfrakt. Vi erbjuder flexibla och högkvalitativa lösningar oavsett om du vill frakta FCL eller LCL. Dessutom sköter vi allt det administrativa gällande dina transporter. Kontakta oss för att veta mer!

Kontakta oss Läs mer om tågfrakt