Coronavirusets utbrott har orsakat stora problem för den globala handeln. Många företag påverkas genom uteblivna eller försenade leveranser från kinesiska leverantörer. TKL:s råd för att hantera situationen är att ställa om båttransporter till tågfrakt, vilket kan korta ned ledtiden med 3 veckor.

Coronavirusets påverkan på importer från Kina

Åtgärderna för att begränsa spridningen av coronaviruset i Kina har resulterat i att berörda regioners invånare och arbetare från andra städer inte kan förflytta sig fritt vilket gör att flödet av varor saktats ned och delvis stoppats helt. Staden Wuhan, ett av områdena som försattes i karantän i slutet av januari, är ett stort industriellt nav med fler än 300 av världens 500 största företag närvarande i staden. Staden och dess närområde är av naturliga skäl även en viktig transportlänk i centrala Kina. Det är en av flera anledningar till att många leverantörer i hela landet har nedsatt kapacitet att tillverka och transportera sina produkter. Kina har idag en större roll i internationella leverantörskedjor och transportflöden än vid tidigare liknande händelser såsom SARS-utbrottet 2002. Därför drabbas svenska företag med importbehov från Kina av negativa effekter i betydligt större utsträckning i dagsläget.

Transportalternativ för svenska importörer

Den absoluta majoriteten av alla godstransporter från Kina till Sverige sker via båt eftersom det är det billigaste transportsättet för stora volymer. Många svenska företags ordinarie varuflöden har försenats eller stoppats på grund av många kinesiska leverantörers och hamnars nedsatta kapacitet. Till dessa importörer som nu behöver få hem sitt gods snabbt rekommenderar vi att överväga ett kostnadseffektivt alternativ som kan förkorta ledtider med flera veckor — tågfrakt. Vid behov av en kortare transittid till Sverige är tågfrakt ett både ekonomiskt och miljövänligt alternativ. Ledtiden från dörr till dörr är ca 25 dagar och därmed ungefär mitt emellan tiden det tar att leverera gods med båt eller flyg. TKL Logistics är en ledande aktör inom tågfrakt — vi hanterar avgångar varje dag och samlastar våra kunders gods på plats, vilket möjliggör pålitliga och flexibla transportlösningar. Dessutom sköter vi allt det administrativa gällande dina transporter. Välkommen att kontakta oss för mer information. Kontakta oss Läs mer om tågfrakt