Behöver ni effektivisera ert företags verksamhet? Är transportprocessen krånglig och omständlig? Som speditör är vi spindeln i nätet – en hjälp för er som behöver frakta gods och som ser till att alla delar i transportkedjan är väl genomtänkta. Att använda sig av en speditör är givetvis inte ett måste – men det underlättar både tidsmässigt och ekonomiskt. Det är också bra ur ett kvalitetsperspektiv.

1. Spara tid med en bra fraktlösning

Genom att ta hjälp av en expert på logistik och transport – alltså en speditör – gör ni det möjligt att effektivisera transittiderna på ert gods. Att själv ta hand om kontakter och transporter globalt är i regel mer tidskrävande för en enskild verksamhet. Tillsammans med en speditör får ni automatiskt de, av speditören, bäst förhandlade ledtiderna. Vi på TKL Logistics är en speditör med ett stort kontaktnät där vi har stora möjligheter att hitta de mest tidseffektiva transporterna. Som speditör har vi också koll på när det lämpar sig med de olika fraktalternativen som båtfrakt, flygfrakt, lastbilsfrakt eller exempelvis tågfrakt från Kina

2. Spara pengar genom att undvika fallgropar

Det är mycket som ska planeras och klaffa när gods ska transporteras världen över. Om ni använder er av en speditör kan ni se till att spara pengar genom att effektivisera transportprocessen ekonomiskt. Det kan exempelvis handla om att undvika eller minimera oväntade kostnader och förseningar när oförutsedda händelser riskerar att påverka era leveranser. Vi ser också till att inga omvägar tas eller att ni blir hänvisade fram och tillbaka mellan olika leverantörer runt om i världen. Genom att anlita en speditör med ett gediget kontaktnät kan ni känna er trygga med att inga onödiga kostnader tas ut – innan, under eller efter transporten.

3. Säkerhet på väg mot slutdestination

Eftersom en speditör både har erfarenhet och expertis i området är det lättare för en speditör att hitta säkra och trygga transporter och samarbetspartners. Som speditör har vi koll på vilka företag som är att lita på och vilka vägar som är trygga. Vi kan branschen och har kunskapen om den. Därför är risken mindre att det uppstår problem på vägen. 

Har ni några fler frågor eller funderingar kring vad vi som speditör gör och ansvarar för? Kontakta oss gärna så svarar vi på era frågor. 

Om oss Kontakta oss