När tiden är en avgörande faktor kan flygfrakt vara det transportalternativ som är lämpligast. Av de alternativa transportmetoder som finns är flygfrakt det med absolut kortast ledtid. Det är också det som är en av flygfraktens mest positiva egenskaper. 

Kortare ledtider med flygtransport

Att transportera gods med flyg är, som tidigare nämnt, det absolut snabbaste sättet att transportera gods globalt. I vissa fall – exempelvis vid mindre försändelser – kan det också vara det billigaste alternativet.  Att använda sig av flygfrakt är också ett tryggt och pålitligt alternativ när man tar hjälp av en speditör. Detta eftersom de säkerhetskontroller som görs ökar säkerheten för ditt gods och du kan vara lugn när du ska frakta exempelvis dyrbar last. Vad som avgör om flygtransport är det mest fördelaktiga för ditt gods beror på flera faktorer. 

Faktorer som avgör

Tid – är det viktigt att transporten går snabbt?

Volym – hur mycket gods är det som ska fraktas?

Vikt och form – är godset skrymmande och väger mycket? 

Alternativ vid stora volymer

Det är vanligare att transportera gods med högt värde via flyg – det kan också handla om känsligt gods. Men det kan också vara ett alternativ för er som har volymmässigt mindre gods med låg vikt. Men även gods där kravet på korta ledtider är stort. Vid stora volymer där tidseffektivitet inte är viktigast brukar de flesta välja sjöfrakt, som är ett billigare och miljövänligare alternativ.

Flygplan har dessvärre inte ett obegränsat utrymme när det kommer till lastens vikt eller volym. Kostnaderna för flygfrakt beräknas utifrån ert gods så kallade volymetriska vikt, som ni enkelt räknar ut genom att multiplicera volymen med en viktfaktor. Om ditt gods har en volym på 0,5 kubikmeter och en viktfaktor på 150 kilo per kubikmeter har godset en volymetrisk vikt på 75 kilo.

Smidig process med hjälp av global speditör 

Logistikhantering behöver inte vara krångligt – det är därför vi på TKL Logistics finns. Med vår expertis löser vi transporten för ert gods för att det ska bli så smidig som möjligt för er. Vi tar hand om processen, med kommunikation, dokumentation och uppföljningar, så att ni enkelt ska kunna följa ert transportflöde via kundportalen som ni har tillgång till. 

Kostnadseffektiva lösningar 

Som en global speditör har vi på TKL Logistics lång erfarenhet av flygfrakt. Vi har också ett stort globalt nätverk vilket medför att vi kan hitta lösningar för att transportvägen för ert gods ska vara så optimal som möjligt för era behov och förutsättningar. Tack vare att vi har kontor och kontakter runt om i världen har vi fler möjligheter att hitta kostnads- och tidseffektiva transportlösningar. På TKL Logistics jobbar vi med ett unikt analyssystem där vi kan skapa en heltäckande bild av ert företags nuvarande fraktkostnader och jämföra med prisbilden för en transportlösning från oss.

Är ni intresserade av att veta mer om flygfrakt eller har ni några andra funderingar kring transport och våra tjänster? Tveka inte att kontakta oss. Det är vårt jobb att hitta de bästa lösningarna för ert gods.

Flygfrakt Kontakta oss